LIA OUENDAG

2023 een jaar van openbaringen

 

2023 kan twinkelen en rammelen.

Het is maar hoe je ernaar kijkt.

2023 is een jaar van vrijheid en levendigheid. Het is volstrekt logisch dat je meer uit het leven gaat halen in 2023. Je zult op ideeën komen die je gaan verbazen. Je zult onder de indruk zijn van jezelf als je bereid bent naar je intuïtie te luisteren. Dit jaar krijgen we als collectief, een grote kans patronen te veranderen, natuurlijke ritmes te herstellen en van oud zeer af te komen.

5 pijlers voor 2023:

  • Beleving van sterke, fysieke aantrekkingskracht waardoor relaties intensiveren
  • Jaar van beweeglijke en transformerende energie
  • Essentieel jaar om de nieuwe koers te gaan leven. Een jaar om te DOEN
  • Een jaar voor herwaardering van geestelijk en materieel bezit en verlies van “oude energie”
  • Zonnig en rijk jaar met de levensles om via emotionele volwassenheid, vrijheid te blijven ervaren. Met andere woorden; leer jezelf aan niet op de kast te gaan zitten.

Wanneer we het jaar starten in de meest vruchtbare week van de maancyclus, zoals in 2023, kun je ervan uitgaan dat het een vol en kleurrijk jaar zal worden. 1 januari is 6 dagen voor de volle Maan en we bevinden we ons dan in een energierijke toenemende Maan fase. 2023 zal een jaar zijn waarin je daadkrachtig zult handelen. Je ervaart dat het nu het moment is om te gaan uitvoeren en handelen. De energie wil gebruikt en toegepast worden.

We zullen de kosmische energie rijkelijk ontvangen! Vrijheid zal als een krachtige basisbehoefte zijn die gekoesterd en verdedigd zal worden. Mensen zullen veel over hebben voor hun nieuwe ideeën. De nieuwe richting wordt ingefluisterd door de energie van de Andromeda nevel; volg je nieuwe koers, blijf positief en voel jouw plek hier op Aarde.

Er zal gereisd gaan worden, gestreden en gepredikt.  Meer dan in andere jaren.

De jaarhoroscoop 2023 ziet er bijzonder uit, gericht op essentie, vrijheid en meer ruimte.

Gelijkgestemd en respectvol
We zullen een vruchtbaar jaar gaan ervaren. Een trots jaar. Een jaar om jouw persoonlijke drive terug te vinden. Het leven wil geleefd worden en we ondervinden de resultaten van onze zoektocht. Het zal een jaar zijn waarin we leren groot te denken en te relativeren. Een jaar om vooral dat te doen wat jouw zielsvoeding geeft, in het klein en in het nu. Doen waar je blij van wordt. Mensen willen elkaar ontmoeten wanneer hun harten elkaar vinden. Gelijkgestemden hebben wederzijds respect en een luisterend oor voor elkaar. De ondertoon van respect en liefde is er bij zielsverwanten altijd. Je ziet het in elkaars ogen. Er is rust en ruimte. Je mag er zijn. En de ander is welkom.

Zielsverwanten treffen elkaar omdat dit in het zielsplan zo is afgesproken. Oude bekenden herkennen elkaar. Er zullen intense vriendschappen ontstaan dit jaar, een feest van herkenning.

Blij blijven
Dit jaar zijn er veel kansen om de frequentie verder te blijven verhogen omdat dit past bij de ontwikkelingsweg van het collectief.

Je frequentie is jouw toon, jouw geluid, jouw wezen waarop het fysieke, energetische en mentale lichaam vibreren. Dit is jouw realiteit en waarnemend vermogen. Dit is wat je uitstraalt. Je kunt een energieveld horen.

Dit geluid is ontvankelijk voor zonne-activiteit en kosmische energie. De frequentie verandert door positieve gedachten, in de natuur te zijn, voldoende rust, gezonde voeding, zielsvoeding, meditatie, creativiteit, sexualiteit en gelijkmoedigheid. Wanneer je dankbaar bent, verhoog je direct de lichtkracht in jouw energieveld en ervaar je een hogere frequentie. Het heeft met zachtheid te maken. Bij een hogere frequentie is er mildheid en hebben we zachte ogen. Dankbaarheid draagt bij aan het verhogen van de frequentie.

Je kunt je frequentie onmogelijk verhogen wanneer je het verleden niet los wilt laten en vast blijft houden aan situaties die niet bijdragen aan groei, liefde en welzijn. Wanneer angst groot blijft, is beperking en frustratie een feit. Het stroomt dan simpelweg niet.

Sneller reizen, sneller leven
De Aarde draait om zijn eigen as en tegelijkertijd om de Zon heen.

Met zo’n 1031 km per uur vanuit dit deel op Aarde berekend, draaien we om onze eigen as. De Aarde draait met een baansnelheid van de Aarde van zo’n 107.000 km per uur. Dit is ongeveer 30 km per seconde! Dat alles zo snel lijkt te gaan is dus letterlijk zo.

Hier kun je een mooie animatie bekijken van de diverse snelheden waar we mee te maken hebben. https://youtu.be/npq_yb-xLmw

Deze snelheden nemen toe. Er is gemeten dat niet alleen de atmosfeer van onze Aarde verandert maar ook de snelheid waarmee we om onze eigen as draaien. Tijd verandert. Beleving verandert. We worden meegenomen in een veranderingsproces. Het is gewoon de natuurkracht die ons lichaam en wezen prikkelt. De omstandigheden veranderen op groots niveau. En dus ook de energie van alles wat leeft op Aarde.

Het is dan ook niet raar dat we andere ontwikkelingen doormaken en door andere dimensies heengaan. De oude energie is vaster en taaier dan de vernieuwende energie die hoort bij onze groei en zielsbeleving.

Miljoenen kosmische antennes
De Aarde zelf is niet verlicht. Ze wordt wel omringt door lichtkracht. Door je open te stellen voor deze frequentie, help je de Aarde met het verhogen van haar trilling. Ieder menselijk lichaam is een kosmische antenne en ontvangststation. Daarnaast verandert haar frequentie en verschuiven energiecentra (chakra’s) en leylijnen. Dit voel je bij de oude kerk die geen uitstraling meer heeft. Dit voel je bij plekken waar mooie samenlevingen ontstaan. Je neemt het waar op de plekken waar nu prachtige permacultuur bossen ontwikkeld worden. Alles op het juiste moment, met de juiste mensen op de goede plek.

Veranderen is (g)een hobby
Astrologisch bekeken is er een scherpe tweedeling zichtbaar in het collectief.

Er is een groep die vasthoudt aan hoe alles is aangeleerd. Hier speelt aanpassing een grote rol en de gehechtheid aan dat wat bekend is en vertrouwen oproept. Het vertrouwen in wat er was en tot nu toe is verzameld aan materie, kennis en ervaring, is bij deze groep belangrijker dan vernieuwing en verandering. Ondanks dat bezit minder waard wordt, de wereld om ons heen drastisch veranderd, zullen veel mensen ervoor kiezen niet te handelen en blijven doen wat ze gewend zijn. Deze groep houdt niet van verandering en voelt zich vaak onzeker over de eigen kracht en intuïtie (vrijheid). Er is simpelweg geen antwoord gevonden op de vraag HOE het anders zou kunnen.

Daarnaast is er een andere groep. Een groep lichtwerkers, transformers en vrije geesten die continue groeit. Deze groep heeft het gevoel niets te kunnen verliezen maar vooral winst te kunnen boeken door transformatie, loslaten en pionieren. Deze mensen herkennen elkaar en komen samen. De Aarde is net als deze groep, volop in beweging en verandering. De beweging van reizen, openstellen en werelds denken is dan ook logischer en lijkt natuurlijker te zijn dan vasthouden en blijven zitten waar je zit.

Wanneer je je hart volgt, volg je de taal van het Universum en stroom je mee. In de natuur blijft zelden iets gelijk. Alles bestaat uit ritme en cycli. Alles verandert.  “this too shall pass”.

Er zal veel gereisd worden, letterlijk en figuurlijk. Op zoek naar meer rust en balans.

De Slangendrager , het dertiende teken in de horoscoop, drijft ons in 2023. De sjamaan in ons wenst meer natuur om zich heen, meer pure ingrediënten in het alledaagse leven en herkent de essentie.

Vanaf de nazomer van 2023 komt deze wens tot actie wat tot rust. We ervaren vanaf de nazomer een vrijheidsdrang en reality check over het alledaagse leven. De energie komt tot rust door herwaardering en relativerend vermogen. De Sjamaan in ons weet hoe een logisch leven eruitziet. Je herinnert je de basisbehoeften van het dagelijks leven en kunt dit jaar moeilijk verder kijken dan de dag van vandaag. Onze wortels worden geactiveerd door krachtige maatregelen van buitenaf en grote veranderingen op financieel, economisch gebied, Het is een mooie kans jouw aardse bezit te herwaarderen en anders met geld en bezit om te gaan. Hartenergie is aan zet. Wat gun je de ander? Wat kunnen we voor jou doen? Wat kun je elkaar bieden? Geld is energie. Hoe ga je om met jouw energie en hoe reageert geld en bezitsdrang hierop? Dit wordt een jaar van geven en ontvangen.

We gaan terug naar de Sjamaan. Puur, zuiver en natuurlijk. In samenwerking met de natuurlijke flow.

Maar dat is wel even wennen.

Zelfhelend vermogen activeren
Pillen en spuiten werken steeds minder en minder omdat het energieveld van mensen verandert. We worden gevoeliger. Met teveel pillen en spuiten, trekt de ziel zich terug uit het lichaam en is er geen vrije wil meer aanwezig. Dit is een keuze en past in het zielsplan van vele mensen. Dit is echter onnatuurlijk en een oud patroon waar we niet verder mee komen.

Wanneer er meer verantwoording wordt genomen voor de eigen gezondheid, keuzes vanuit het hart worden gemaakt, herstelt het lichaam via het zelfhelende vermogen. De kosmische verbinding gaat nooit verloren. Ieder moment is er een kans vanuit deze liefde en natuurlijke staat van zijn te gaan leven.

Dubbellevens en twee gezichten
Het ziet er naar uit dat er vele dubbellevens geleefd worden. In de grotemensenwereld past men zich aan. En thuis kom je terug bij jezelf. De wens is deze werelden samen te voegen en niet langer vanuit overlevingsmechanismes te leven maar puur te zijn. Dit jaar zullen veel mensen iets opnieuw gaan opbouwen, kansen pakken, gaan pionieren. Er is de eerste helft van 2023 veel energie beschikbaar om opbouwend en positief nieuwe richtingen in te slaan. De Zon activeert ons door toenemende zonne-activiteit en het zal geen maand saai zijn. Ook het klimaat zal om die reden veel verder intensiveren en alles anders zijn dan je dacht. Dit is de charme van deze tijd. Jouw persoonlijke intentie en energie bepalen het resultaat van hoe je hierop zult reageren.

Contact maken en uitwisselen zal lastiger worden in de grote wereld. Er zal beperkter en voorzichtiger gesproken worden. Dit komt door de tweedeling. Meer live afspraken. We willen elkaar zien, horen en voelen. Dit kan ook online, via internet maar grotere evenementen zullen minder en minder voor gaan komen. Men wil onder de mensen zijn met wie we zijn afgestemd. Kwaliteit in relaties ervaren.

Twee horoscopen, één voor dit leven en één voor de zielsontwikkeling
We zien in een horoscoop het overlevingsmechanisme, het functioneren van de persoonlijkheid, emoties en het pijnlichaam. Denk aan genen, DNA, voorouders, karmische lessen in relaties en meer op materieel niveau. In deze horoscoop zijn kansen en mogelijkheden zichtbaar die je aangeboden krijgt. Jouw zielsplan, jouw wens.

De meest essentiële plattegrond van het heelal van een geboortemoment geeft een andere horoscoop. Deze horoscoop is de werkelijke tekening met de exacte positie van planeten, sterren en nabije zonnestelsel zoals de Plejaden en Andromeda op dat moment. Deze realtime horoscoop geeft een loepzuiver beeld van de ziel die zijn weg vervolgt en iets heel moois komt delen op Aarde.

2023
2023 is een jaar om deze zuiverheid te gaan leven en onze emoties meer leiding te geven. Karma krijgt een andere rol. Het denken kan positief benut worden. Denk aan visualiseren, positieve gedachten, fijne uitwisseling met mensen. Mensen ervaren dat ze bijzondere wendingen ervaren omdat ze hier in gedachten mee bezig zijn geweest. Het is een kansrijk jaar waarin we door vertraging erg veel zullen bereiken. Weloverwogen, bewust en in vertrouwen krijgen we veel voor elkaar. Onze denkwerelden worden constant geïnspireerd door de omgeving. Letterlijk, jouw aardse omgeving in de vorm van de wijk waar je woont, de bomen om je heen, de regels van het land. En kosmisch bekeken wordt iedereen beïnvloed door de positie van de Aarde ten opzichte van de andere planeten, zonnestelsels en sterren.

Denken vanuit het overlevingsmechanisme brengt zorgen, angsten, beperking en uitstel. Dit is onderdeel van het pijnlichaam. Het kind in eenieder, wat beschadigd is geraakt en uit balans. Het is “normaal”. We willen dit kind horen en leidinggeven, liefdevolle leiding en begrip.

Basis en logica
De grootste basis in 2023 zal gelegd worden door synchroniciteit en de taal van het Universum, met andere woorden; de kosmische wetten. Jouw hartintelligentie, de helderheid van geest en de unieke telefoonlijn met het Universum zal veelvuldig van zich laten horen.

De basis zal niet langer te vinden zijn in een hypotheekvrij huis, verzekeringen en oude relaties.

Zaken en omstandigheden willen synchroon lopen met vrijheid, gelijkheid en broederschap. We komen erachter wat we nodig hebben en waar we behoeftig in zijn.

We zullen zien dat families verder uit elkaar vallen. De biologische familie heeft kennis en liefde mogen delen en verdelen. De komende tijd zullen de vriendschappen belangrijker worden dan de familieleden. De familie van het hart. En natuurlijk kun je gezegend zijn met hartverwarmende familieleden waarmee de vriendschap ook een positieve manier verder zal intensiveren. Deze ontwikkelingen vinden vooral plaats in de eerste maanden van het jaar en het najaar. Geen strijd maar liefdevol loslaten. De eenzaamheid verruilen voor onderscheidingsvermogen met wie oprechte vriendschap en zielsverwantschap mogelijk is.
Het zwarte schaap in de familie heeft immers een belangrijke taak meegenomen, patronen doorbreken en licht zijn! De generaties grootouders zijn je dankbaar…

Keuze in houding
De keuzemogelijkheden zitten hem niet alleen in synchroniciteit, het feit dat niets toeval is, maar vooral in jouw houding. Hoe reageer je op dat wat je overkomt? Hoe ga je om met situaties en ervaringen? Met name via onze gedachten en levenshouding zullen wij in 2023 grote verschillen kunnen opmerken. De vrijheid tijdens ons leven is hier te vinden. Hoe ga je om met het leven zelf? Wat stralen we uit? En wat krijgen we dus, vervolgens terug?

Alles in een aards leven is gebaseerd op ritme, natuurkracht en liefde. Dit is de taal van het Universum en zichtbaar in een horoscoop.

We leven een leven wat zo logisch is als de horoscoop van dit moment.

Trouw en betrokken
Bij jezelf blijven lukt wanneer je je ruimte in durft te nemen om jouw eigen leven te leiden. Waarin je jezelf niet teleurstelt, trouw blijft aan je eigen waarheid en cadeaus ontvangt van het Universum die onderweg zijn.

Kosmisch team
Twijfel niet over de “guidance” die we nog dichterbij zullen ervaren. Het leven buiten de Aarde is aanwezig en zal sterker zichtbaar en voelbaar worden. Het zijn de kadootjes voor onze groei. Het is zoals het is. Onder begeleiding van een goed georganiseerd Universum zetten we een dynamisch avontuur op Aarde voort. Wij, de natuur en onze Zon.

Begin het jaar met jouw dromen, wensen en verlangens op te schrijven en koester deze. Visualiseer dit. Lees het na. Maak dit belangrijk en gun jezelf deze omstandigheden. Het begint bij jou.

2023 is een jaar van het hart, de Zon en jouw leeuwenkracht.

We mogen trots zijn op onszelf.

Geniet ervan en een heel goed jaar gewenst.

 

Hartegroet,

Lia

 

 

Meer artikelen in Spiegelbeeld Magazine

Bovenstaand artikel is verschenen in de januari 2023 uitgave van Spiegelbeeld Magazine

Hieronder lees je mijn andere artikelen die verschenen in Spiegelbeeld Magazine.

Hier hier mijn artikel ‘Een behouden thuisvaart’

Lees hier mijn artikel ‘Vrij reizen’

Lees hier mijn artikel ‘De Zon schijnt altijd’

Lees hier mijn artikel ‘Dieren manieren’

Lees hier mijn artikel ‘Nederland is jarig’

Lees hier mijn artikel ‘Even groot denken alsjeblieft’

Lees hier mijn artikel ‘Love is in the air’