LIA OUENDAG

Love is in the air

Liefde ontvangen
“Deze relatie voelt zo goed! Dit is echte liefde, let maar op.” Dat is wat vaak gevoeld en gezegd wordt als we iemand ontmoeten. In eerste instantie stellen we ons open, ontmoeten de zielen elkaar en genieten we op het hoogste niveau. We smelten samen, geloven in de liefde en voelen ons hemels. Het is een voorproefje voor een leven in de vijfde dimensie. Verbonden zijn met de wereld waarin we leven, het leven het voordeel van de twijfel geven, het mooiste van de ander zien, de ander het goede gunnen en met zachte ogen en hart in de wereld zijn.

De liefde is fantastisch, daar gaan we voor. Door de liefde groeien we. Liefde laat ons bloeien en brengt ontwikkeling. De ziel is thuis waar de liefde is. We horen en lezen over de hoogst haalbare partners zoals soulmates, twinflames, zielsmaatjes. Het bestaat en hoe fijn zou het zijn als iedereen dat mag ervaren.

Zelfliefde
Zelfliefde is de ingang naar die fantastische, gelijkwaardige, zielsvoedende relatie! Als je van jezelf houdt, kan een ander jou ook liefhebben. Als je liefde kunt ontvangen, kan er een prachtige uitwisseling ontstaan van liefde tussen jou en de ander. Het is allemaal bekend en toch blijft het een les die herhaald op je pad verschijnt, tot we er ook werkelijk naar kunnen handelen en leven.

Realiteit.

Verantwoordelijk zijn voor je eigen daden.

De wet van oorzaak en gevolg. Heb je slechte gedachten over iemand, komt dat waarschijnlijk bij je terug. Heb je het beste met iemand voor, zul je deze goede intentie ook op jouw eigen pad ontmoeten.

We kennen allerlei relaties. Net als de planeet Aarde. Die heeft ook allerlei soorten verhoudingen. Die met Pluto is anders dan die met de Plejaden. De relatie met Mars voelt anders dan de relatie met Saturnus. Zo boven, zo beneden.

De eerste belangrijk relatie: Het huwelijk met jezelf
We zijn als mens een afspraak en relatie met ons zelf aangegaan door JA te zeggen tegen dit aardse leven en te gaan incarneren. We zijn moedig geweest, vol goede bedoelingen en vol verwachting toen we aan ons leven begonnen. We namen ons Hoger Zelf en veel oude kennis mee om deze keer het leven op een bepaalde manier te kunnen verrijken en een bijdrage aan de wereld te kunnen doen. Iedere ziel heeft een missie. Ieder mens heeft een unieke rol.

Ons hart herinnert ons hieraan en de Zon voedt dit blije gedeelte in ons leven. Als we er blij en verrukt over zijn, is het zielsverbonden. Als ons hart gaat jubelen, is het jouw ziel die mee juicht en graag zijn zielsplan wil uitvoeren. Ga daar maar van uit.

Alle omstandigheden die je aantreft, dragen bij aan de relatie tussen de ziel en het ego. Het mooiste huwelijk ga je aan met jezelf door dit hoger en lager Zelf te laten samenwerken. Deze relatie wordt in een horoscoop gesymboliseerd door de Zon.

De Zon maakt in de horoscoop van 2022 een prachtig aspect met Uranus. We gaan onze mogelijkheden en grootsheid steeds meer voelen. We erkennen de intuïtie als nooit tevoren en worden geïnspireerd door onze binnen- en buitenwereld. De zonneactiviteit (zonnestorm, zonnevlam en zonsverduistering) geeft ons hart een duwtje de goede kant op. Ons hart lijkt steeds slimmer te worden.

De tweede belangrijke relatie: DNA, genen en lichaamsbewustzijn
De andere belangrijke relatie die we aangaan tijdens ons leven, is de relatie met onze familie. Met onze roots, genen en blauwdruk aan lichamelijke informatie. Ons cel bewustzijn wordt tijdens de zwangerschap grotendeels ingevuld door conditioneringen uit de familielijnen. We hebben een bepaalde modus gevonden om met het leven om te gaan en het lichaam is hiernaar gaan vormen. Ook het nieuwe lichaam in deze familie, ontstaat in de baarmoeder vanuit deze bekende weg. We danken onze voorouders voor de mogelijkheid te incarneren en in deze familie plaats te mogen nemen. Met precies deze familie, deze voorouders en deze ervaringen kunnen we in dit leven onze persoonlijke, unieke weg leren volgen. De eerste helft van ons leven ervaren we en nemen we op. Als we Pluto mogen kraken (astrologische term voor de belangrijke transformatie rondom het Pluto vierkant Pluto aspect) komt er zicht op onze unieke weg en persoonlijke keuzes. We gaan ons onbewuste gedrag en aardse omstandigheden onderzoeken en onszelf bijpraten. Iedereen gaat door dezelfde processen heen en heeft de keuze hier op zijn eigen manier op te reageren.

De derde belangrijke relatie: Het huwelijk met de geliefde
De relatie met de geliefde gaat nog een stap verder en verbind je verder met jouw persoonlijke weg. Met de geliefde leef je jouw eigen leven en geef je invulling aan allerlei aardse zaken. De aardse ervaringen staan in deze relatie dan ook centraal. De zielsconnectie kan sterk zijn maar is niet noodzakelijk voor een aards huwelijk. Vaak ontmoeten we tijdens ons leven meerdere zielsmaatjes waar we vanaf de eerste seconde een diepe liefde voor voelen. Deze zielsverbonden relaties zijn vaak niet bedoeld voor een aards, praktisch leven maar helpen ons op een belangrijk kruispunt in ons leven, de juiste stappen te zetten. We kunnen er even zijn voor elkaar en dienen elkaar dan vaak in liefde weer los te laten.

Deze diepe liefde wordt logischerwijs soms verkeerd geïnterpreteerd. We denken dat zo’n geweldige, onvoorwaardelijke liefde de meest prachtige relatie zal opleveren. En dan blijkt dat we het met deze twinflame praktisch niet op de rit krijgen en de liefdesrelatie niet de vorm krijgt die je als geliefde wenst. De relatie wil ook betrouwbaar en grijpbaar zijn. Je wilt ook graag samen aan tafel zitten, de dag door kunnen nemen en gezamenlijke verantwoordelijkheden kunnen dragen. De onvoorwaardelijke zielsverbonden liefde wordt nogal eens verward met een concrete aardse liefde. Het heeft alles te maken met de verschillende liefdesbelevingen die Venus en Neptunus vertegenwoordigen.

In een horoscoop zien we deze twee belangrijke planeten die ons vertellen hoe we met relaties omgaan en in hoeverre we in staat zijn de liefde te leven.

Venus staat voor de aardse schoonheid, het leuke jurkje, de aantrekkelijke uitstraling, genieten, mooi en vriendelijk zijn, behoefte aan de liefde, de gevoelsmatige factor, wensen, sympathie, houden van en voorkeuren in relaties. Wanneer vind je iemand aantrekkelijk? Charmant zijn, verwennen en verwend kunnen worden, het valt allemaal onder de Venus energie.

Neptunus staat in een horoscoop symbool voor de hogere liefde. De onvoorwaardelijke liefde, de zielsconnectie, de samensmelting, gevoel van eenheid. Het is het gevoel van één en al liefde. Het laat je verbinden met de schoonheid van de natuur en de mensheid en het liefhebben van alles op onze planeet. Het is minder persoonsgebonden. Dit gaat over de grootste liefde en is minder persoonlijk.

Collectieve pad
Op de huidige collectieve ontwikkelingsweg oefenen we gezamenlijk om de vrouwelijke pool meer te gaan integreren. We krijgen lesjes aangeboden door middel van de wereldse omstandigheden om te vertrouwen op onze vrouwelijke, aanvoelende, verwarmende pool. We willen de rust leren bewaren en vanuit vertrouwen leren handelen. Overal zie je de behoefte groeien aan “feminine touch”. Steeds meer vrouwen zien we stralen op leidinggevende functies. Er is steeds meer aandacht voor intuïtie, gevoel, zorg en relaties.

Relaties
Relaties veranderen net zo hard als het klimaat deze tijd. Je kunt zeggen dat ze bij elkaar horen. Jouw interactie met de omgeving zegt alles over jouw energie en relatie met jezelf en die met de ander.

Planeet Aarde
De trilling verandert op Aarde door de omstandigheden. Dit geldt ook voor mensen en dieren. De Aarde verandert door de omstandigheden die haar aangeboden worden. En daarmee verandert de leefwereld. Simpelweg gezegd biedt de Aarde ons andere omstandigheden aan waardoor we andere dingen kunnen ervaren en leren.

De Aarde als planeet ontwikkelt door en kent haar unieke rol in ons Melkwegstelsel. De Aarde heeft ook relaties, namelijk met de andere planeten, met onze Zon en alle kosmische verbindingen met andere stelsels, zonnen en andere dimensies.

Los van wat mensen op haar platform uitspoken, beweegt de Aarde mee volgens een groter kosmisch plan.

De Aarde zelf verandert. Dus ook de leefwereld van mens en dier verandert. Niet andersom.

Opschoning
Zoals de Aarde zichzelf opschoont en het hele Melkwegstelsel in een andere verhouding staat tot zijn omgeving, zo zullen wij ook onze relaties op hartniveau door ontwikkelen. Alles is op weg naar meer zuiverheid, eerlijkheid en openheid. Het zijn de lessen die horen bij dit collectieve groeiproces.

De eerste helft van 2022 vindt er een grote schoonmaak plaats binnen relaties. We gaan meer zeggen wat we bedoelen. Uitspreken wat de ander zou moeten weten. Vanuit ons hart handelen met goede intenties. We willen vanuit liefde samen zijn en anders liever niet meer. We kunnen niet langer vanuit schuldgevoel handelen maar alleen nog maar met de oprechte, zuivere bedoelingen een relatie in stand houden.

Het lijkt zo simpel en zo is het ook. Dit is het gezonde huwelijk in jezelf. De liefdesrelatie tussen het denken en het voelen. Je mag de ruimte nemen om jezelf te zijn en jouw Ik te leven.

De vierde belangrijke relatie: Jij met de wereld waarin je leeft
Je hebt vanaf de zwangerschap een relatie met de planeet waarop je geboren wilt worden. De grond waar je leeft en de natuurlijke omstandigheden die je aangeboden worden. De cultuur van een land zijn onderdeel van jouw zielsplan. Je krijgt precies op het juiste moment aangeboden wat je hebt afgesproken met jezelf en wat jouw groeiproces dient.

Deze relatie met de natuur en natuurkracht is een belangrijke voor 2022. Deze relatie is in opbouw. Je kunt stellen dat deze relatie met de natuur, de belangrijkste verhouding zal worden om in afstemming te blijven met jouw Hoger Zelf, flow en hartintelligentie. De natuur roept het lichaam en het lichaam verlangt naar de natuur. Ze praten elkaar bij. Stemmen zich op elkaar af en maken zich klaar voor de komende fase.

De Aarde roept ons en nodigt ons uit verbinding te maken.

De natuur laat je zien met welke krachten je je mag verbinden in jezelf. De roofvogel helpt je een helikopterview toe te passen en iets te doen met je focus. De beuk helpt je goed voor jezelf te zorgen. De zwaan vraagt je trouw te zijn aan de aardse omstandigheden en verantwoordelijkheden. De kamille in de tuin verzacht jouw “zijn” en de regen verfrist je. Dat wat je tegenkomt in de natuur, wil wat met je delen. De natuur praat ons lichaam bij en zuivert de tempel van de ziel.

Transformeren
We transformeren iedere incarnatie mee met de planeet waarop we leven. De zielen op Aarde transformeren mee naar een nieuwe samenleving. Dit is wat de planeet zelf ondergaat. De grootste veranderingen zijn waarneembaar via het klimaat, golfstromen en de atmosfeer die verandert. Al het leven is aan deze veranderingen onderhevig.

Iedere groei is ook verandering. Het oude maakt plaats voor het nieuwe.

De comfortzone van het oude komt in een vacuüm terecht. De mens wil dat wat bekend is, liever niet loslaten. De natuur heeft hier geen last van maar ons ego wel. De controle, de wil en de zekerheden willen ook wat. Het “ik” van de mensen vindt overal van alles van en denkt het grotere proces te overzien. De controle en machthebbende belangen houden niet van vrijheid en vernieuwing. Het verdienmodel en persoonlijke winst zijn belangrijker dan licht en liefde voor deze astrale wereld en voedt zich met angst en negativiteit.

De astrale wereld wordt gevoed door de lage trillingen van mensen die overgenomen zijn en hun ziel hebben verkocht. Deze donkere kracht is aanwezig maar is niet bestand tegen het licht. De natuur helpt de zuivering te laten plaatsvinden en liefde staat boven deze manipulerende krachten en heeft het laatste woord.

De Aarde zuivert zichzelf en is vele malen wijzer, liefdevoller en krachtiger dan deze astrale (3e dimensie) wereld. Alles wat gebeurt vanuit angst, is tijdelijk en zal beperkt houdbaar zijn.

Elementen spreken
De Aarde brengt haar basis op orde door de golfstromen die veranderen, de grond die verschuift en de elementen die hun bijdrage doen (vuur, water, lucht, aarde, hout, metaal).

Het gebeurt.

Vulkanen, stormen, water, water en nog wat meer water dragen bij aan de grote schoonmaak. De Aarde zet emotionele energie om en transformeert deze via haar elementen. Dit doet ze ook voor ons, voor mens en dier.

De zee vraagt meer ruimte om belangrijke kosmische informatie te verdelen over de Aarde die zij opvangt van de Zon.

De wind waait het mentale veld schoon en brengt ons op andere ideeën. De wind zal in kracht toenemen in dit deel van Europa door krachtige golfstromen die niet zomaar ook Nederland treffen. Ook de Nederlander mag oude overtuigingen loslaten en de frisse wind verwelkomen.

De Aarde schudt zichzelf wat op. Nu is slechts 29 procent van de aarde leefbaar voor mensen. Vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en grondverschuivingen zijn onderdeel van de nieuwe verdeling. Het brengt balans en hernieuwde leefomstandigheden.

De temperaturen zullen in Zuid-Europa bizarre grenzen overgaan. Het zal daar op een gegeven moment te heet worden om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden. We zullen water als het hoogste goed gaan koesteren en het klimaat zal niet vanzelfsprekend van het ene in het andere seizoen overgaan.

Ons lichaam beweegt hierin mee en went aan de veranderingen. Ons lichaam is op de hoogte. We kunnen minder eten, minder consumeren en ons tempo leren vertragen. Dit is wat de Aarde vraagt. We kunnen veel voeding halen uit de verbinding met de natuur, het licht en de liefde. Het lichaam snapt dit en reageert hierop door zijn behoefte kenbaar te maken. Graag meer rust, meer natuur om ons heen en kortere lijntjes met waar we onze kwaliteit vandaan willen halen in ons leven.

Door in verbinding te blijven met jezelf en voldoende rust te bewaren, zul je dit aanvoelen. Het aanpassen aan de omstandigheden gaat geleidelijk. Jouw lichaam laat je weten wanneer er gehandeld moet worden en keuzes gemaakt dienen te worden. Geef jouw lichaam de tijd het leven te verwerken en bij te praten met de Zon. Probeer iedere dag een wandeling te maken en zeg de Zon gedag, glimlach naar de bomen, voel, ruik, proef en hoor jouw relatie met de natuur.

Gewoon meebewegen?
Er is met andere woorden niet zoveel aan de hand. We leven op een planeet die onderhevig is aan grotere invloeden en logischerwijs hebben we hier als ruimtewezen mee te maken. Niet meer en niet minder. Echter, de lagere wil zal nog enige strijd voeren met de hogere wil. De vriendschap tussen dit lager en hoger Zelf kunnen we overigens wel stimuleren door te handelen naar ons hart en te zeggen wat we voelen. Door jouw instinct te volgen, blijf je in verbinding met jezelf, jouw ziel en intuïtie die verbonden zijn met dit grote universele lichaam. Onze daadkracht volgt niet als vanzelf de hogere trilling. We dienen onze motivaties te onderzoeken om onze energie ook bewust te kunnen richten.

Snelweg naar bewustzijn
Zo zijn ook de relaties toe aan vernieuwing en een passende sfeer die hoort bij deze tijd. De interactie tussen partners staat gelijk aan hoe wij in onszelf met onze mannelijke en vrouwelijke pool om gaan. We leren deze fase onszelf op te vangen. Relaties zijn de snelweg naar bewustzijn. Relaties helpen ons de liefde te blijven leven.

Oefeningen pittiger en intenser
In 2022 worden de oefeningen wat pittiger en intenser. Het oude wil plaats maken voor de nieuwe soort verhouding. De eigentijdse relatievorm zal gelijkwaardig aanvoelen, onafhankelijker en een constante stroom van onvoorwaardelijke liefde in zich dragen. Het is minder magnetisch, minder emotioneel en misschien wat saaier dan je denkt maar wel zo vervullend, zielsvoedend en hartverwarmend dat we langzaam wennen aan de volwassen vorm van relateren.

Neptunus staat echter in 2022 wel wat onder druk en vraagt ons met de hogere doelen bezig te zijn. Het Venus Pluto aspect zorgt ervoor dat we kansen krijgen via relaties. We zullen moeten buigen voor verlies van materieel bezit omdat het past bij de nieuwe samenleving. Mensen mogen groter leren denken. De betrekkelijkheid in leren zien van aardse zekerheden. Geld zal steeds minder waard zijn maar de innerlijke waarden zullen steeds waardevoller voelen. Er zal op materieel niveau veel losgelaten worden maar op hartniveau grote winst geboekt gaan worden. De focus verschuift.

Het klimaat
Ook het klimaat helpt ons hierbij. De aardse omstandigheden prikkelen de realiteit. We dienen meer in het NU te leven. We gaan handelen, keuzes maken en vanuit onze relaties schoon schip maken.

Het is nog makkelijker boos te worden dan begrip te hebben. Vanuit de oude energie is controleren en onderdrukken logischer dan de ander te durven vertrouwen en ruimte te bieden.

Vergis je niet in de genen en de gewenning vanuit familiegeneraties waarin we doorgekregen hebben hoe we met een huwelijk om zouden moeten gaan. Ons lichaam heeft een soort basisenergie ontvangen tijdens de zwangerschap waarin we op een bepaalde manier met onze eigen vrouwelijke en mannelijke pool om gaan. Het gaat automatisch zus of zo.

We trillen tot 2024 uit wat karmisch omgezet wil worden vanuit meerdere generaties. We laten los, krijgen inzicht, doorbreken patronen door anders met de biologische familie om te gaan en onze zielsverwanten, soulmates en werkelijke zielsfamilie weer te omarmen. We vinden ons thuis! We kunnen dat het snelste en makkelijkste realiseren door naar ons lichaam te luisteren. Dat wat je lichaam je laat voelen, is een bericht van de ziel. Op het aardse, praktische niveau oefenen we trouw te blijven aan onszelf en maken we ons meer en meer vrij van oude conditioneringen en hiermee van de familie.

Het hoort niet meer zo, zoals ons vroeger is geleerd. Het gaat niet meer zo, zoals we dachten. En dat is precies de bedoeling. Ook in relaties, ook in weersomstandigheden en ook in onze ambities.

We hebben geleerd van onze ervaringen en hebben zoveel bewustzijn opgebouwd dat we nu in staat zouden moeten kunnen zijn te handelen naar onze inzichten.

We leren deze tijd te buigen. Te incasseren. We komen steeds meer in vrede met onze schaduwkanten. Doodgaan hoort erbij. Net als in de natuur. Wij zijn natuur. Wij zijn natuurlijk.

De hogere trilling kun je leven als je met de astrale wereld hebt leren omgaan.

Familierelaties
De familierelaties schonen verder op. Familiebanden worden losser en losser wanneer het individu zichzelf durft te zijn en zijn eigen pad durft te volgen. We komen meer op eigen benen. We aarden. Incarneren. Voelen ons potentieel door verbonden te zijn met het licht en het krachtige liefdesveld rondom de Aarde. In families hervinden familieleden elkaar die vanuit het hart verbonden zijn als bloedverwanten. Zij ervaren steun bij elkaar en verzamelen meer licht en kracht dan ooit tevoren. De echte familie betreft de mensen met wie je zielsconnected bent. Bij wie je jezelf bent. Die vriendin of goede vriend is waarschijnlijk al levenslang jouw zielsmaatje. Hier is de werkelijke familie van de ziel.

De biologische familie voorziet het lichaam van de informatie die de ziel wenst voor dit leven om zijn ervaringen en lessen te kunnen leren. Je ziet dat het lichaam ook gezond blijft door afronding van karma en omzetting naar zelfliefde, begrip en inzicht. Het lichaam kan een steeds zuiverdere kosmische antenne zijn en biedt groot mediumschap.

De ziel wil door
Alles wat niet lichaamseigen is en vertroebeling veroorzaakt (denk aan medicijnen, alcohol, prikjes, drugs) houd je vast in de derde dimensie beleving. Omdat het lichaam sterk verbonden is met het proces van de Zon, zal het lichaam ook bij onbewuste mensen, zijn reactie geven op de veranderende leefomstandigheden. Ook wanneer je je dingen niet afvraagt of aan zelfonderzoek doet, wil het lichaam van zijn karmische ballast af. De ziel wil door! Met of zonder het ego.

Valentijn
Priester Valentinus stierf op 14 februari rond het jaar 268, zo wordt verteld. Hij was een goed mens die de medemens graag hielp. Hij deelde bloemen uit aan iedereen die om zijn raad vroeg. Hij vond de liefde belangrijker dan de wetten van de keizer en trouwde menigeen die dit graag wilden ondanks dat het verboden werd door de keizer. Hij leefde voor de liefde.

Misschien kunnen we deze mooie daden van Valentijn voortzetten? En na 1754 jaar later, de liefde ook weer centraal gaan stellen? Zullen we met zachte ogen en een warm, groot hart de wereld tegemoet gaan treden? Iets moois voor elkaar doen als we hiermee de liefde erkennen?

Zullen we van iedere dag in 2022 een Valentijnsdag proberen te maken?

Ik wens je alle liefde en zachtheid toe.

Hou van jezelf.

Hou van elkaar.

En de Aarde is blij…

Zonnegroet,

Lia Ouendag

 

Meer artikelen in Spiegelbeeld Magazine

Dit artikel is verschenen in de februari 2022 uitgave van Spiegelbeeld Magazine

Lees hier ook mijn andere artikel ‘Even groot denken alsjeblieft’ in Spiegelbeeld Magazine.