LIA OUENDAG

Even groot denken alsjeblieft

Nou lieve mensen, we kunnen aan de slag. Wat een boeiende, beweeglijke en kansrijke periode. Voor iedereen, jong en oud, bewust en onbewust, in alle continenten en op alle bewustzijnsniveaus. Met alle plezier neem ik jullie mee in een kosmisch onderonsje.

De kracht van Astrologie zit hem in het zien van verbanden, groot kunnen denken en de taal van het hart. Voelen. Weten. Geaard en helder.

Pappen en nathouden is ouderwets. Deze periode is er behoefte aan concrete informatie, lichtpuntjes en ook antwoord op de HOE vraag. Een horoscoop geeft je deze praktische, heldere antwoorden en vertrouwen om het uit jezelf te kunnen halen.

Astrologie is voor mij verbonden aan de astronomie. Het is een kwestie van waarnemen. Waarnemen van energie, om je heen, onder je, boven je en in jezelf. Een bruikbare horoscooptekening is gebaseerd op de werkelijke posities van zonnestelsels, planeten en tekens. Het is een samenwerking met de natuurkracht. Het is magie!

Voor dit artikel heb ik onder andere gebruik gemaakt van de informatie uit de horoscooptekeningen van Nederland, de transits en jaarhoroscoop voor 2022.

Uitverkoren bestaan
We leven als mens een uitverkoren bestaan in een bijzonder kansrijk leven als mens op de planeet Aarde. We wonen in een zee van energie. Zowel boven als beneden ontmoeten wij allerlei werelden die ons inspireren, beïnvloeden en laten groeien. Met als allergrootste vriend, onze Zon.

De Zon
De Zon houdt ons bij de les. We zijn ieder moment in uitwisseling met de Zon. De Zon brengt niet alleen licht, warmte en leven maar ook belangrijke impulsen vanuit het galactische centrum via zonne-activiteit. De komende jaren zullen zonnestormen en zonnewinden veelvuldig onze weg door de ruimte kruisen waardoor de intensiteit van ontwikkelingen toeneemt. We worden bovenal voorzien van eye-openers en grote inzichten en krijgen hierdoor een duwtje in de rug.

Groter denken
Alles verandert, en heel snel. We zitten op schema, jij en ik en volgen een magische reis. We zijn erbij en doen mee.

Vanuit de veelzeggende horoscooptekening van 2022, kunnen we een zielsplan duiden voor het individuele maar ook het collectieve proces. Een ding is duidelijk uit de huidige planetaire ontwikkelingen. Er gebeurt niet alleen iets op Aarde.

Denk je dat veranderingen ontstaan door CO2, opwarming van de Aarde, de politiek of medische verwarring? Ik betwijfel de invloed van deze aspecten. Ik nodig je uit groter te denken.

Het is een grote reis die ook Saturnus, Mars, Jupiter en al onze broers en zusters maken. Op Jupiter, Saturnus en Mars komen nu noorderlichten, stormen en explosies voor die niet eerder zijn waargenomen. Er is ook daar van alles in beweging en anders dan anders.

De Aarde is samen met haar broers en zusters op een enerverende reis. Hier hoort beweging en verandering bij. De mens voelt zich wat superieur maar is dat allerminst.

Eén flinke zonnestorm en de satellieten zijn uitgeschakeld. Vertrouw maar op de Zon.

Boeiende reis
Mensen zijn bijzondere natuurwezens. Er zijn vele, hele mooie mensen op Aarde die gebruik maken van hun talenten en mogelijkheden. Maar uiteindelijk dient ook de individuele actie het grote geheel en behoren we tot dezelfde liefdevolle eenheid toe en zijn we verbonden.

Jupiter, Saturnus, Mars, Venus en eigenlijk alle onderdelen van ons Melkwegstelsel trillen mee in beweging en verandering. Om de doodeenvoudige reden dat we gezamenlijk met dit Melkwegstelsel in een stuk “ruimte” terecht zijn gekomen, geheel volgens plan, waar we andere talenten kunnen ontwikkelen en andere ervaringen opdoen. Deze tijd is anders dan alle andere. Natuurlijk gaan we deels op herhaling maar geloof me, we kunnen meer creëren dan in welke tijd dan ook. We kunnen ons grootser ontwikkelen dan tijdens de Atlantis periode.

Kortom, we leven op een planeet die haar weg volgt en haar bewoners meeneemt op een boeiende reis.

De Aarde faciliteert een ontwikkelingsweg voor bijna 7,9 miljard bewoners. Ongelooflijk toch? Een bezield leven met een lichaam, vrije wil en een uniek zielsplan.

Het land met zijn grond
Ieder land heeft een ontwikkelingsweg, een uitstraling met een bijbehorende functie. Ieder stukje grond en ieder land is anders. Je trilt mee in de golf van het land waar je op dat moment leeft. In dit grote geheel, is jouw bijdrage daar gewenst. De horoscoop vertelt waarom. Je bent waar je moet zijn. We zitten allemaal op schema. De ontwikkeling van een ander land past soms beter bij je waardoor mensen dan sterk het gevoel hebben naar dat land te willen vertrekken.

Waarom ben jij hier?
Terug naar de komende tijd. Waarom ben jij hier, juist nu in een land als Nederland waar bewustzijn en ontwikkeling centraal staat? Vooral hier in ons mooie land wonen lichtwerkers die lichtkracht weten te bundelen. Het doet me verdriet dat ook ik, steeds meer last krijg van allerlei soorten vervuiling in ons land. Zo vaak mogelijk zoek ik de rust in de natuur om in evenwicht te blijven. We missen de pure natuur, de oerbossen, het zuivere water, de bergen, stenen, de mooie sterrenhemel. Astrologisch zichtbaar en volkomen logisch is het dan ook dat Nederlanders elders in Europa hun licht laten schijnen. Ik zie veel lichtwerkers vertrekken en een LAT relatie met Nederland onderhouden. Het komende jaar zullen er grote volksverhuizingen plaatsvinden. Dit is onderdeel van het grotere evenwicht wat hersteld wordt. In mensen, in landen, in elementen en een uitzuivering van de hoogste orde. We vinden opnieuw ons thuis, onze grond en worden gestimuleerd door omstandigheden in beweging te komen.

Terug naar de basis
We komen letterlijk en figuurlijk thuis de komende jaren. Tot 2023 onderzoeken we en zijn we op weg naar de essentie. De Slangendrager als belangrijke 13e teken waar de Zon doorheen reist, brengt je deze kwaliteit van leven. We zullen de komende jaren heel sterk aangetrokken worden door de natuur en opnieuw leren vertrouwen op de liefdevolle aanwezigheid van zoveel natuurkracht. De natuur laat je zien, letterlijk, door te kijken, te voelen en te ervaren hoe je opnieuw als kind in overgave kunt zijn. Je wordt uitgenodigd je mee te laten nemen door de samenloop van omstandigheden. Door klimatologische veranderingen en de natuurkracht die ons een handje helpt, zullen we knopen doorhakken. Als we zelf de keuzes niet maken, zullen we hierbij geholpen worden. Veel hangt dus af van de individuele keuzes die gemaakt gaan worden. Heb je de moed om gebruik te maken van jouw vrije wil en je hart te volgen?

2022
De werkelijke transformatie op collectief level vindt plaats vanaf 2023. Tot die tijd wordt ons gevraagd onze wijsheid en goede intuïtie niet in twijfel te trekken maar hiernaar te handelen. Het is een belangrijke periode om jouw mediumschap door te ontwikkelen en jezelf als een lichtzuil te activeren. Zonder twijfel, zonder schroom mogen we gaan stralen. Als een klein zonnetje verlicht je jouw omgeving. En alle kleine beetjes helpen.

De komende 1,5 jaar belooft zeer creatief, inspirerend en ook dwingend te zijn. Er hangt een “moeten” in de lucht. De tijd is rijp, op alle vlakken. Genoeg is genoeg. Als je al heel lang zaken aanvoelt en weet, is het nu het moment om daar iets mee te gaan doen.

Individu en collectief
Er is een groot verschil in de collectieve ontwikkelingsprocessen en die van de unieke ziel. De belastende, karmische en hardnekkige lessen die we als collectief dragen, hebben betrekking op thema’s als begrenzing, kwaliteit en het terugnemen van de individuele verantwoordelijkheid. Er wordt veel uitgewerkt wat generaties is doorgegeven. Vanaf 2022 wordt zoveel mogelijk omgezet naar inzicht, bewustzijn en liefde. We trillen mee in een grote bubbel en zijn verbonden aan een groot universeel kosmisch lichaam en tegelijkertijd, doe je een bijdrage door jezelf te zijn en gebruik te maken van jouw vrije wil. De individuele ziel wil niets liever dan zijn zielsplan leven. En waarschijnlijk heb jij ook, een heldere afspraak gemaakt met voorouders om veel in te lossen, af te ronden en uit te werken uit de familielijn. Jouw voorouders zijn je dankbaar. We ruimen veel karma op in deze tijd.

Jouw energie
Jouw energie heeft invloed. Het begint bij jou, bij jouw huis, bij jou thuis, bij jouw basis.
De zachte, vredige stem van binnen zal niet luider gaan roepen. Je zult ook niet gered gaan worden en niemand gaat het leuker maken dan het is. Jij bent zelf de beste bruggenbouwer tussen hemel en Aarde. De intuïtie helpt mee de fijne route te volgen en het leven moeiteloos te kunnen laten verlopen. Licht en donker hoort erbij in een leven op Aarde en het is okay als het even crisis is. Er is een hele grote troost. Iedere fase gaat over in een volgende. En alles blijft bewegen.

Mooie gedachten
Wat fijn dat jij er bent. Is het duidelijk wat jouw rol is in jouw gezin of familie? Blijven de patronen zich herhalen of ben je inderdaad uniek en ga je patronen doorbreken?

Pas op wat je denkt en wees je bewust van wat je wenst. Ga zorgvuldig om met jouw denkwereld. We scheppen onze eigen omstandigheden. De wet van karma werkt als een trein, ook de goede kant op. De actie-reactie tijd is steeds korter en sneller. Positieve, liefdevolle en opbouwende gedachten zorgen voor bijpassende omstandigheden. Zelfheling is logisch en toepasbaar op grote schaal.

Jouw vrije wil
Jouw persoonlijke proces is verbonden aan jouw vrije wil, aan de keuzes die je kunt maken. Het huidige ontwikkelingsproces gaat over jouw potentieel, over jouw bijdrage en persoonlijke ontwikkelingsproces. Ieder mens kent de mogelijkheid zijn vrije wil in te zetten en te reageren vanuit zijn waarheid. Een dier is in die zin wat beperkter. Een auto heeft ook een bewustzijn maar heeft weer een heel andere functie. De mens is een creatief, liefdevol natuurwezen en herinnert haar potentieel als nooit tevoren. Twijfel niet aan je gevoel, het klopt heus.

Het collectieve veld is verbonden aan de planeet, aan de golf waar we in meegenomen worden. Het is een massabewustzijn wat gedragen wordt door de zielen die geïncarneerd zijn. We kunnen meetrillen en meebewegen met deze collectieve bubbel en ons hiervan gedeeltelijk ook distantiëren door onszelf beter te leren kennen. Onderscheiden. Begrenzen. Beschermen. We kunnen een positieve bijdrage leveren aan deze collectieve ontwikkelingsgolf door bewustzijn in te brengen, liefde, begrip en voor het hoogst haalbare te gaan in een samenleving waar je deel van uitmaakt.

Onderscheidingsvermogen
Onderscheidingsvermogen is een belangrijke eigenschap in een wereld waarin crisis acteert op het toneel.  Mensen die gevoelig zijn, voelen veel en trillen mee. De grap is dat iedereen gevoeliger wordt door de verandering van de atmosfeer, luchtstromen en intensivering van klimatologische omstandigheden. Dit heeft alles te maken met de atmosfeer van de Aarde die dunner wordt en hierdoor een sterkere verbinding met het Universum realiteit is.

Waarheid
De waarheid is jouw waarheid. De waarheid is verbonden aan jouw trilling, aan jouw lichaam en jouw bewustzijn. Luister maar naar je lichaam, het vertelt je veel en brengt zinvolle informatie over de samenwerking tussen het hoger en lager Zelf. Jouw lichaam helpt je in contact te komen met jezelf. Het lichaam is jouw tijdelijke aardse voertuig en een grote kosmische antenne.

De waarheid is verbonden met jouw hart. Het hart leidt ons. Het hoofd lijdt ons.

We keren meer en meer terug naar de natuurlijke staat van zijn. Het is indrukwekkend hoeveel mensen bezig zijn onafhankelijker te kunnen leven. De natuur roept ons en mensen horen dit. Samen aan het vuur, rond de waterput en actief met de moestuin en het voedselbos. Fantastisch!

Meer voelen
De wereld wordt meer en meer een eenheid. Sociale interactie zal steeds belangrijker worden. Met gelijkgestemden kom je een eind. Je bent in het klein en in het groot in verbinding met de omgeving. De boom in jouw tuin is ook verbonden met jou. Hij reageert op jou en jij op hem. De ster die boven jouw voordeur straalt, is geen toeval. De grond waarop je leeft, draagt jouw basis. Het eten wat je eet is ook verbonden met de kok. Wie bereidt jouw eten en wat wordt er aan energie doorgegeven? De vogels die in jouw blikveld komen, zijn een knipoog naar jouw uitstraling. Niets gebeurt zomaar, alles is met elkaar verbonden.

Universeel lichaam
We leven een grootse reis. We zijn allen onderdeel van een magisch universeel lichaam. We kunnen zaken gaan voelen, horen en zien die we niet voor mogelijk houden. Stel dat je er eens vanuit gaat, dat je ufo’s kunt waarnemen? Stel dat je jouw zusters van Venus gewoon hoort en hun glimlach ziet? Ik wens, dat je uitgaat van jouw creatieve vermogens die meer dan je je voor kunt stellen, iets voor je kunnen betekenen. Jouw bijdrage doet ertoe.

Hoe gaat het met Nederland, astrologisch bekeken?
Nederland staat onder druk. De samenwerkingen op politiek gebied zijn manipulatief, ouderwets en niet berust op kwaliteit en waarheid. Nederland lijkt steeds minder in staat ergens voor te staan. Ook dat zal een doel hebben. Als afvoerputje verzamelen we alle energie uit Europa via onze rivieren. Door dubbele agenda’s is er te weinig bescherming in kwaliteit. We hebben geen stevige grond en missen hiermee het stevige fundament. Geen bergen, geen oerbossen, geen schoon milieu. Het is zoals het is en dat is ook schoonheid. De charme van Nederland is uniek en dit land trekt dan ook unieke mensen aan. Nederland kent veel bewustzijn en een verzameling van bijzondere zielen. Maar deze zielen dienen beter voor zichzelf te gaan zorgen en hebben de natuur nodig om op te kunnen blijven laden.

Mentale onrust
Ik hoop dat ik ongelijk krijg maar het ziet er naar uit dat we verder klem komen te zitten. Logica is niet te koop maar zo wenselijk. Wanneer we de realiteit uit het oog verliezen, zal de mentale verwarring en intellectuele overbelasting toenemen. Dit veroorzaakt disharmonie wat je terugziet in geestelijke aandoeningen en “gedoe” in huis. Ook apparaten reageren op mentale onrust. Daarnaast zullen er tekorten ontstaan in voedsel en grondstoffen. Het hoort bij de belangrijke les prioriteiten te gaan stellen en terug te kunnen keren naar de basis. Als we alles van tevoren weten, leren we onze lessen niet. Dus, het zal altijd anders gaan dan we denken.

Energie is echter transparant en de kosmische wetten blijven overeind staan. Zolang we blijven sparen als de beste, houden we veel energie vast en zullen we moeizaam mee stromen in de nieuwe opties. Geld wil doorstromen. Geld is energie. Geld zegt iets over (eigen)waarde en hoe je omgaat met jouw eigen energie. Door veel vast te houden, houd je oude energie vast en heeft jouw ziel het nakijken. De ziel wil tenslotte ervaren, niets liever dan dat. Ervaring opdoen, bijdragen, meedoen en aanwezig zijn. De positieve bijdrage die we kunnen doen aan onze samenleving, is de patronen durven veranderen en wensen gaan realiseren. We worden beloond als we ons hart volgen. Dan ineens stroomt het en lijkt het leven moeiteloos te kunnen zijn.

Wat staat ons te wachten?
Nederland loopt tegen een aantal feiten aan waar we niet langer omheen kunnen. Het is een tijd van waarden en normen. Hoe gaan we om met elkaar, met ons land en onze verantwoordelijkheden? Want, tja… het is nu eenmaal zo dat Nederland onder de zeespiegel ligt. Ja, we leven met veel mensen op een klein stukje grond. De vervuiling is een ernstig thema en we hebben onze administratie niet op orde. We rekenen ons rijker dan we zijn. Een jaar van aarding. Een jaar om verder te incarneren en van jouw persoonlijke helderheid gebruik te maken.

Komende tijd vindt er een herwaardering en grote ontnuchtering plaats. “Zij in Den Haag” zorgen niet langer voor de mensen zoals we dat gewend waren. Deze waarden en normen worden prachtig neergezet in nieuwe woonconcepten, samenwerkingen en initiatieven die een ander soort rijkdom ambiëren namelijk kwaliteit van leven. Het wordt een WIJ jaar in plaats van een IK jaar.

Buig. Aanvaard. Houd moed. En handel.
Wij dragen dit proces met elkaar. Met alle bomen, slakken, rivieren, mensen en dieren die hier leven en wonen.

Tweedeling tussen je oren
De tweedeling zal alleen voelbaar zijn voor mensen die zich hierop richten. De boom in de tuin heeft er geen last van. Als je de liefde centraal stelt, zijn we een eenheid. Hou van elkaar, respecteer elkaar en je zult je kunnen distantiëren van spanning en verdeeldheid. Zo simpel is het en blijft het. Waar richt je je aandacht op?

Komend jaar brengt kansen. We worden groots geholpen en door de kosmos geïnspireerd om kansen te benutten. Je wordt beloond als je de nieuwe koers durft te volgen en voor het hogere doel durft te gaan.

Even opruimen
Eerst nog wat opruimen begin 2022. Breng de basis op orde! Repareer wat kapot is, geef door wat je niet meer nodig hebt en ruim die zolder of schuur op. We zullen verder gaan met het realiseren van de wensen die de afgelopen twee jaar zijn ontstaan en zo de weg vrij maken.

Landen
2022 is een jaar om verder te incarneren, jouw bijdrage te doen en je talenten te gebruiken. Hierdoor zul je je thuis voelen in een wereld die snel blijft veranderen.

Ik heb er alle vertrouwen dat veel van ons dit ervaren. Er zijn zoveel mooie mensen in de wereld, zoveel licht en wijsheid. We putten uit enorme wijsheden uit vele levens. Mooie, oude kennis komt boven.

Richt je op jouw hart, op de Zon. Ook als ze achter de wolken is, schijnt ze toch. Wakker het vuur in jezelf aan, zit voor de openhaard, haal voldoende rode, oranje en gele dekens in huis om je heerlijk onder te stoppen op de bank met het heerlijkste kopje thee. Het barst van het licht en de twinkels. Het wordt steeds mooier. Let maar op.

Het ga je goed! Wees lief voor jezelf en verras de ander.

Graag tot ziens onder de sterren.

Zonnegroet,

Lia Ouendag

 

Meer artikelen in Spiegelbeeld Magazine

Dit artikel is verschenen in de december 2021 uitgave van Spiegelbeeld Magazine

Lees hier ook mijn andere artikel ‘Love is in the air’ in Spiegelbeeld Magazine.