LIA OUENDAG

Kosmische update 4 november 2021

Lief mooi medemens,

Voel je het?
We worden betwinkeld.
Ik voel twinkels, zuiver licht en heel veel inspiratie rondom de Aarde! En dat is logisch… want de invloed van Uranus, in samenstand met onze Zon en de Aarde, laat ons groot denken, helder zijn en maakt ons blij als we willen.

Blijf je nog glimlachen? Hou je ook vandaag van jezelf?
Keep Up The Good Work.

Het leven is nog niet eerder zo boeiend geweest.
Een grote kansrijke tijd.
Het lijkt misschien niet zomaar juist nu, is alles mogelijk!
Crisis brengt veel goeds. Patronen worden doorbroken. We worden met onze neus op allerlei feiten gedrukt. Je leert elkaar kennen. En er gebeurt wat!

Luister hieronder naar het geluidsbestand van mijn kosmische update.

Kijk van een afstand naar de Aarde en zie de enorme krachten die op ons inwerken. We worden van alle kanten geprikkeld en zijn in samenwerking met een diversiteit aan energie. Alleen in het hoofd van mensen is er soms een tweedeling. Vanuit ideeën, allemaal door de mens bedacht, ontstaan er leefsituaties en zijn er voor- en afkeuren. Onze ziel kent deze tweedeling niet. Mijn lieve oma die vanuit het hiernamaals toekijkt, is niet onder de indruk van politiek of materiële waarden. Onze intentie, jouw gevoel en jouw talenten doen ertoe. Wat straal je uit? Wat wil je uitstralen?

De natuur blijft puur, net als jij
Als we zo zalig op de heide lopen met onze Saar op het Dwingelerveld is er niets verandert. De natuur blijft puur. De liefde blijft zuiver. De universele, kosmische ondersteuning is altijd aanwezig en de kadootjes uit de natuur ontvangen we iedere dag.

Onze buren 
Mars en Venus staan dichtbij, deze invloeden voelen we dan ook sterk in ons dagelijks leven. Voor Uranus en alles na Jupiter moeten we iets meer ons best doen. Ze staan verder weg en vraagt hiermee wat meer bewustzijn en graafwerk in onszelf. Uranus staat voor de intuïtie, de gelijkwaardige modus en het zijn van een ruimtewezen. Rond deze periode zijn er van die dagen dat we automatisch meebewegen op de golf van Uranus. En dat is nu. Hang de vlag uit! Ons hart is verder wakker gemaakt door de zonnevlammen en de positie van Uranus laat ons “aan” staan. Ik hoor een soort halleluja, opwinding in de lucht, de hoge trilling komt groots aan op Aarde en er is zo veel hartintelligentie!

Venus
Als Aarde staan we tussen Venus, onze buurvrouw en Mars, onze buurman in. De baan van de Aarde loopt tussen die van de planeten Mars en Venus in.

Venus is zeer begaan met het leven op Aarde.
Venus is vrouwelijk, yin, verbindend en harmonieus. Venus is bedekt met wolken en draait linksom om haar eigen as (als enige planeet in het melkwegstelsel). In de horoscoop staat Venus symbool voor de schoonheid, de honing, de nieren en de schildklier en staat ze daar waar we graag recht praten wat krom is.

Haar boodschap vanuit de huidige horoscoop is helder: ze vraagt ons zelfliefde te ontwikkelen en aards te genieten zonder onszelf te verliezen. Met het kleine blij zijn en niet vergeten waar de schoonheid van het leven in essentie om gaat. De Venus energie wil de mantel der liefde gebruiken zonder de waarheid uit het oog te verliezen. Door trouw te blijven aan de hartenergie, sta je boven de angst en controle. Hiermee zal de betrekkelijkheid van het aardse gedoe gezien blijven.

Venus is deze week voor het galactische centrum langs gereisd. Deze grote Centrale Zon is onze bron en de creatieve natuurkracht. De omstandigheden om je heen spiegelen terug wat jij ziet, waarneemt en uitstraalt. Venus is nu een avondster en leert ons liefde te blijven voelen voor de ander naast de zorg voor onszelf.

Mars
Mars is mannelijk, yang, actief en bestrijdt het kwaad. Mars is van de strijdkreet, de doorns en stekels in de natuur en hoort bij koffie, puisten en bloedingen.

Waarom vertel ik dit?
Omdat beide planeten veel betekenend zijn in onze processen van het dagelijks leven. We neigen naar de kleine wereld waar Mars en Venus zo belangrijk zijn.

Mars heeft de afgelopen weken een belangrijk aspect gemaakt waardoor er hormonale, emotionele ballast omhoog gehaald is. Mensen konden er door dicht slaan en het idee hebben de strijd wat op te willen geven. De kracht van buitenaf leek groter dan je eigen lichtkracht. De les hiervan is dat je je bewust wordt van je motivaties en energiehuishouding. Juist nu willen we blijven handelen vanuit de juiste motivaties. De Mars kracht neemt wat af en de diepere lagen van ons wilskracht worden aangesproken. De hogere wil.

Alles is liefde
De liefde zal altijd het goede zoeken. Deze liefde is de grootste kracht. We zijn een eenheid en blijven dat. Daar zal niets in veranderen. We volgen misschien een andere ontwikkelingsweg maar uiteindelijk zijn we in dezelfde wereld aanwezig.
We zijn liefde.
Sterrenstof.
En willen leren zo min mogelijk te oordelen, liefdevol te zijn en onze ziel trouw te blijven.
Dit doen we door ons hart te volgen en onze trilling niet te verlagen.

Je bent een natuurlijk, liefdevol wezen.

Als je te veel onder invloed staat van de buitenwereld en dingen doet waar je niet achter staat, verlies je jezelf. Gelukkig is er dan altijd hulp en nog steeds heel veel liefde en ruimte voor je, het is een kwestie van blijven oefenen.
Volg je gevoel, luister naar je hart en neem de zachte, vredige energie als leidraad.

Gelijk en eerlijk
Het is nieuwe Maan op 4 november 22.15 uur.  De toenemende maanfase loopt van 5 tot 19 november 2021. De nieuwe Maan activeert de onderzoeker en uitvinder in ons. Het raakt ons rechtvaardigheidsgevoel en wil opkomen voor de gelijkwaardigheid. Bij gelijkwaardigheid hebben mensen dezelfde rechten en krijgen ze gelijke behandeling. In principe zouden alle mensen dit moeten ervaren in hun leven.

Gelijkebehandelingswetgeving | College voor de Rechten van de Mens (mensenrechten.nl)

Artikel 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod – Nederlandse Grondwet (denederlandsegrondwet.nl)

Zoveel zonnen
Vanuit de astrale wereld en het massabewustzijn zal de frustratie en het fanatisme toenemen. Het geweten gaat een rol spelen en we worden geconfronteerd met onszelf wanneer we het nog niet zijn aangegaan. Alle twijfel die er was zal toenemen. Net zolang tot je je hart durft te volgen en hierdoor de rust terug kan keren.

Op deze trilling is er heel veel liefde, steun en vertrouwen. De troost en de bemoediging zijn groot! Het gevoel dat het wel goed komt, de kracht die vrijkomt om het juiste te blijven doen zal sterker zijn dan de astrale (zware) energie wanneer je je hiervoor openstelt. Groot durft te denken. En nu via deze nieuwe Maan, de horizon over durft te gaan en andere werelden durft te gaan verkennen. Het licht neemt nog steeds toe. De Zon helpt ons hierbij. Door de aanwezigheid van enorme zonnen, wordt onze Zon geactiveerd en geeft ze haar informatie weer door aan onder andere de Aarde. Dit brengt enorme energie en geeft een krachtige levensprikkel af.

De zonnestormen hebben plaats gemaakt voor zonnevlammen die vele malen krachtiger zijn. De zogenaamde M flares hebben veel invloed op het leven op Aarde is gemeten. De M flares worden weer regelmatiger gemeten. Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tornado’s, weer water en stormen voor op aarde. Geomagnetische activiteit op de Zon beïnvloedt ook onze gedachten. Zonnevlammen veranderen de structuur van onze fysieke realiteit omdat ze een krachtig effect hebben op onze cellen. Het geheugen van de cellen wordt geactiveerd en opgeschoond. Tevens worden gedachtenpatronen onderbroken. We kunnen even niet meer helder denken.

Het pijnlichaam laat karma los
Het lichaam vraagt aandacht bij zonneactiviteit en trilt mee met het Universum. Om die reden is de zonnevlam ook helend, schoont het op en krijgen onze cellen de gelegenheid meer licht op te gaan nemen. We worden meegenomen via onze verbinding met het grote kosmische lichaam in een grotere verschuiving.

Uranus
Met Uranus aan de ene kant en de Zon precies aan de andere kant, zijn we als Aarde blootgesteld aan een enorme transformatiekracht. We komen van het een in het andere terecht. Op vrijdag 5 november 2021 om 00.57 uur is deze oppositie exact. Uranus staat in het teken Ram, zichtbaar aan de sterrenhemel in het zuiden. Het is een symbool voor plotselinge veranderingen, onverwachte wendingen en onrust. Maar ook, positief bekeken, oog en oor voor grote denkers en de Astrologie. We kunnen goede intuïtieve beslissingen nemen deze dagen en de waarheid zal veel gesproken worden.

Antares
Antares, de helderste ster in Schorpioen.
De grote zonnen zoals Antares maken belangrijke aspecten in de huidige horoscoop. Antares maakt verbinding met Cheiron waarbij ons wezen wordt aangeraakt. Antares maakt hiermee een gebaar naar ons oorspronkelijke, avontuurlijke zielsverbonden plan om er nu iets van te maken! We willen het ego laten samenwerken met het hart. We worden gestimuleerd helder te gaan kijken en niet mee te gaan in sferen van geweld, conflict en onveiligheid. We zijn niet zomaar nu op Aarde gekomen. We hadden een programma voor onszelf bedacht.

Meer extremen 
De piek van de zonneactiviteit is in 2024, zoals nu berekend door astronomen. Dus meer zonnevlammen, meer intensiteit in het weer, meer internetstoringen en klimatologische effecten. Allemaal door de ontwikkelingen in het Universum. Maar dus ook meer bewustzijn en meer licht!

Het is een hele grote speeltuin deze planeet vol schoonheid, bewustzijn en pure kracht.

Blijf groot denken. Dan is het minder spannend en wordt het leven steeds leuker.

Tot ziens onder de sterren,

Lia