LIA OUENDAG

Kosmische wetten, baas boven baas

Kosmische wetten
We kunnen vertrouwen op de wet van karma.
De natuurkracht is betrouwbaar.
De natuurlijke cycli hebben zich al lang bewezen.
De mens kan vanuit zijn denken maar een zeer klein deel beïnvloeden. Niets hoeft bewezen of onderzocht te worden als het gevoel zuiver is en de intuïtie spreekt.
Geloof in de kracht van jouw hart.
Het gevoelsleven zal steeds belangrijker worden dan de mind.
Handelen naar je gevoel is de belangrijke stap die nu gezet wordt en veel mensen al doen. En nu gaan we verder. Proberen we ook op praktisch niveau meer te doen, in ons eigen leven en via ons eigen energieveld. Door je bezig te houden met positieve gedachten en zinvolle tijdsbesteding welke kan bijdragen aan meer harmonie, liefde en balans.

Zonnekracht
De huidige positie van de Zon draagt bij om onze kwetsbaarheid op een positieve manier te laten ervaren. Ons licht wordt steeds krachtiger door de dunner wordende atmosfeer. We staan meer en meer in verbinding met de kosmische kracht en informatiestromen nemen toe.
Voor de mensen die liever het zekere voor het onzekere nemen, zal de wereld nog wat kleiner worden en de ogen verder liever gesloten blijven. En dat zal dan de bedoeling zijn.
Processen vragen tijd.
Bewustwording vraagt moed.
En jouw eigen leven leven is de grootste uitdaging op Aarde.

De Zon wordt actiever
Er worden weer meer zonnestormen waargenomen en gemeten wat onder andere storing veroorzaakt in apparatuur, internet, navigatie, betalingssystemen en dergelijke.
Onze Zon helpt ons een handje. De Zon biedt een immense energie aan, iedere seconde die ons vooruit brengt en kan laten door ontwikkelen. Het licht, de warmte en de informatie van de Zon nodigt uit het leven te leven.
Wist je dat de Zon in 1,5 uur meer energie geeft dan de totale energieconsumptie van alle mensen bij elkaar over een heel jaar?
We ontvangen veel. Iedere seconde ontvangen we zonne-energie, of je wil of niet.
Hoe bewuster de mens, hoe meer licht en zonne-energie er opgenomen kan worden. Om die reden is het wenselijk veel buiten te zijn en je te richten op de Zon.

Door efficiënt met jouw eigen energie om te gaan, zul je steeds beter in staat zijn licht op te nemen.
We zijn in een periode beland waarbij verspilling niet meer kan. Weet wat je doet, wat waarom je iets doet en sta achter je acties. Daarmee draag je bij aan een goede atmosfeer en zorg je goed voor jezelf.

Om je meer idee te geven over de onvoorstelbare kracht van onze zon, stuur ik je graag deze link.
(Thermonuclear Art – The Sun In Ultra-HD)

Weet dat de intense golf weer even is geweest en de natuur ons wat rust gunt.

Uitblazen
Met een aantal retrograde planeten worden we herinnerd aan oude zaken die afgehandeld willen worden. We pakken op wat nodig is en herinneren ons wat we hebben liggen. Dit kan klein en groot zijn. En probeer dat dan ook te doen. Laat je niet verleiden in oude patronen te blijven hangen of opnieuw slachtoffer te zijn van dat wat al bekend is. Ga door. Sta rechtop. Kijk de wereld aan en werk aan je schaduwkanten.

We zullen de komende weken op adem komen hoewel ik verwacht dat het vertrouwen in de overheden verder zal afnemen. Beperking en verdere isolatie is de keerzijde van dit proces. Echter, vrij ben je al. Je kunt je afvragen wat je nodig hebt, wat je werkelijk nodig hebt om prettig te kunnen leven? Bereid je voor op dat wat komen gaat door zorgvuldig met jouw eigen energie om te gaan. Waar besteed je je tijd aan? Welke doelen maken je gelukkig? Waar voel je de essentie? Wat zou je verder kunnen doen om voldoening en rust te vinden?

Harmonie, balans, ritme
Het geheim van natuurkracht.

Vraag en ontvang
Ben je toe aan samenwerking met jouw gidsen? Kun je blijven vragen en jouw intenties trouw zijn? Vergeet niet dat er veel werkeloze Engelen zijn. Er is meer mogelijk dan je voor mogelijk kunt houden. Verwacht wonderen.

Het is in de horoscoop van de huidige periode duidelijk zichtbaar dat dit onze opdracht is; verbinding maken met jouw intuïtie en hartintelligentie.

Vraag, ontspan, berust en houd koers.
Jouw waarheid is van belang. Deze betrouwbare bron biedt een grote bron van informatie. Zuiverheid betaalt zich terug. Dus, denk positief.

Herhaling, discipline, hard werken op een hoger niveau
Een sterk Saturnus aspect biedt deze samenwerking en vraagt herhaling van intentie en meditatie.
Voel je grenzen, bescherm jezelf en richt je op al het goede wat al aanwezig is.
Onze vrijheid, gezonde leefomstandigheden en geluk worden bijzonderheden waar je voor dient te kiezen. De overheid of wie dan ook gaat dit niet voor je regelen. Je zult zelf in actie moeten komen. Zonder strijd en zonder weerstand.
Door dit samen te doen en met jouw zielsverwanten samen te werken, zul je merken dat het als vanzelfsprekend lukt deze vrijheden en veilige thuissituatie te organiseren. Het vertrouwen zal toenemen wanneer we onze (licht)krachten meer bundelen. De tijd om alleen te buffelen is voorbij. Het klopt niet meer. Simpelweg omdat ook de Aarde meer in verbinding staat met haar omgeving. En zo dienen wij mee te bewegen met de natuurlijke ontwikkelingsfase.
Onderscheiden van nieuws blijkt belangrijk. Verdiep je, blijf je inlezen en denk groot. Om niet te vergeten hoe deze Corona fase is gestart, namelijk met de 5G, stuur ik je graag deze link mee:

Alle rust gewenst en fijne weken.
Alles is er al. We hoeven het simpelweg alleen maar te geloven en te durven ontvangen.

Zonnegroet en graag tot de volgende keer,

Lia

Meer lezen? Lees hier dan mijn laatste nieuwsbrief.