LIA OUENDAG

 Lieve Aardebewoner, 

 Als je ‘s morgens wakker wordt, zie je in het oosten Venus stralen en in het westen Jupiter. Een twinkelende goedemorgen met twee prachtige planeten. Het tekent deze weken waarin we met deze energie de dag kunnen beginnen. “Goedemorgen” zeggen tegen de wereld is hiermee heerlijk! Vergeet de kinderen het niet door te vertellen. Het is een zachte start van de dag om even onze planeten hoi te zeggen.   

Venus (retrograde) die ons vertelt de schoonheid van ons aardse leven niet te vergeten en de kleine dingen van deze dag te waarderen. Venus helpt ons ons open te stellen voor liefde en innerlijke harmonie en staat in het oosten om op nieuwe ideeën te komen om een prettig leven te kunnen leiden. De windrichting van wijsheid en creatie. Venus komt met goede inspiratie voor aardse relaties en vraagt je de liefde te blijven leven vandaag.  

Jupiter (retrograde) laat zijn licht schijnen tijdens de frisse start van de ochtend om je te bevestigen in het volgen van jouw wijsheid. Je kunt jouw eigen visie door ontwikkelen, stralen en een mooie toekomst voor je zien. Jupiter vraagt ons een waardevolle bijdrage doen door te blijven reizen in de geest. Jupiter staat in het westen en zuivert oude ideeën en overtuigingen in deze windrichting. Je mag jouw wijsheid leren volgen en zijn wie je werkelijk bent maar ook veel wijsheid opnieuw op waarde gaan schatten.  

Oktober is misschien voor veel mensen een taaie maar zeer belangrijke maand.  

We krijgen de belangrijke les om de liefde centraal te stellen. Ons hart te volgen en te voelen. Geen strijd maar je weg durven vervolgen. Jouw weg. Jouw Zon.  

Lotsbestemming
Door de komende maansverduistering (nieuwe maan moment) van a.s. zaterdag 14 Oktober rond 20 uur zullen gevoelens uitvergroot worden en onbewuste zaken bewust gemaakt worden. Dat wat sluimert, dat wat schuurt, komt omhoog. Gewoon, omdat het lot bepaalt. Er wordt van je gevraagd vanuit zuiverheid en liefde te reageren waarbij de maagd energie van de maand Oktober op detailniveau uitpluist en zorgvuldig analyseert. Het is zoals het is. De zon staat voorlopig, astronomisch bekeken, nog in het teken Maagd. Op zielsniveau zegt dit alles over het opschonen binnen relaties en (gezonde) kritische houding ten opzichte van de feiten waar we mee leven. We integreren onze wijsheden en handelen naar eer en geweten. Dat is de kans die geboden wordt. 

Het kan voelen als erop of eronder. Deze komende dagen zullen veranderingen duidelijk worden. Alles wat in de lucht hing, kan nu uitgesproken worden. Deze eclipsmaand brengt, zoals het hoort, veranderingen die niet terug gedraaid kunnen worden. Na de zonsverduistering van 28 oktober rond 22.30 uur zal de rust weer wat terug zijn en kunnen we wennen aan de nieuwe situatie.  

Mijn ervaring is dat de zonsverduistering veel impact heeft en de maansverduistering een laatste zucht geeft waarbij we ons over kunnen geven aan “het lot”.  

Opbouw, realisatie en verwerkingstijd
Er is vanaf mei 2023 een behoorlijke interne druk ontstaan om niet weg te lopen voor de feiten. We voelden het al enige tijd. We wisten het al enige tijd. En nu is het moment aangebroken en komen zaken naar buiten op alle lagen. Pluto ging retrograde lopen en bracht innerlijk werk. De confrontatie met jezelf zal een opbouw hebben gehad naar een logische ontlading deze dagen. De komende dagen zal er ontlading komen. Schrik er niet van. Er is in wezen niet zoveel nieuws onder de Zon. Het hing al in de lucht. De confrontatie met feiten worden nu aards, concreet en tastbaar. Je mag jouw inzichten toepassen en zult na 11 oktober niet meer weg willen lopen van de waarheid. Voor mensen die al langere tijd ziek zijn, zullen zaken in een versnelling komen. Natuurlijk worden zij geholpen de liefde weer te kunnen omarmen en ook een lichtere staat van zijn, aangeboden krijgen.  

Het komt naar je toe
Omdat Pluto vanaf 11 oktober direct loop en in Januari 2024 een volgend teken binnen gaat, zullen vanaf deze eclipsen een nieuwe vorm en realiteit zichtbaar worden gedurende de laatste maanden van 2023. Het einde van vele illusies, dromerijen en oude ideeën die niet langer voldoen is nu dagelijkse kost. Je voelt dat je toe bent aan aanpassingen en veranderingen en het Universum heeft je gehoord. Het komt naar je toe. 

Vele langlopende verbindingen, lichamelijke klachten, samenwerkingsverbanden maar ook huiselijke vastgeroeste patronen komen ten einde. Zeer zeker ook in positieve zin. Als de angel eruit is gehaald en de lucht is geklaard, kunnen we het proces van loslaten toestaan en kan de vernieuwing een kans krijgen. Heling is sterk verbonden met rust, met evenwicht en durven voelen.  

Een belangrijke opdracht; loslaten
Loslaten is het belangrijkste wat ons te doen staat. Loslaten, vrijlaten en aanvaarden. We worden geholpen door omstandigheden onze nieuwe vijfde dimensie IK te gaan leven. We dienen zoveel mogelijk de hogere trilling op te zoeken en bij onszelf te blijven zonder strijd te voeren. Respecteer het proces van de ander, ook wanneer het lichamelijk lijden toeneemt. Je kunt altijd vertrouwen op de engelen die zorg dragen voor ieder individu. De ziel wordt geholpen zijn zielsplan te kunnen leven.  

De komende dagen tot de maansverduistering 14 oktober zijn dus gevoelige dagen, veel ontroering, misschien ook tranen, ontroering maar ook dankbaarheid en hoop. De lucht is ijl. De sfeer is mystiek. Precies zoals het normaal is voor de komende eclipsen. Een beetje naar binnen, wat meer reinigen, zuiver eten en zo min mogelijk koffie, alcohol en suiker. Het helpt om de druk in de atmosfeer beter aan te kunnen en logischerwijs meer in balans te blijven. De maand oktober is een geschikte tijd voor (zelf)heling door de liefde centraal te stellen en de waarheid te leven. Jouw intuïtie wil gevolgd worden. Dat is alles. Het leven blijkt weer zo simpel te kunnen zijn.  

Niet denken maar doen. Voelen en handelen.  

Gewoon doen
De eclipsen op 14 en 28 oktober zijn sterke duwtjes de goede richting op, richting licht en liefde, richting de vijfde dimensie realiteit. We breken door in Oktober en hoeven enkel de universele, kosmische wetten toe te blijven passen. 

  • Denk positief 
  • Kijk met zachte ogen 
  • Leef zuiver 
  • Omarm het lot  
  • Open je hart 
  • Respecteer de processen van de ander en bemoei je er alleen mee als het je wordt gevraagd 
  • Draag je verantwoordelijkheden 
  • Doe wat nodig is om een liefdevolle en eerlijke medebewoner op Aarde te kunnen zijn 
  • En mediteer, of bid, dans en zing 

Oude valkuil
Arcturus energie is verbonden met een oude valkuil, een les uit het verleden waarbij je nu niet hetzelfde wil doen als eerder. Niet te veel projecten starten nu. Niet te enthousiast en te vrijgevochten optreden nu. Je hoeft niemand iets te bewijzen. Je zult erop terug komen en spijt krijgen als je nu te snel handelt en in te veel projecten tegelijk stapt. De kans is groot dat je het niet zult afronden. Wacht even tot November. Dan is er meer rust en overzicht. De toekomst is nog niet helder nu. 

Vega
onze nieuwe Poolster wordt Vega. Vega is van de toekomst. De nieuwe vijfde dimensie energie is de bezielde leefwijze waarbij we uitgaan van energie, frequenties en selfmastering. Je niet meer hoeven te laten verleiden maar kiezen voor een leven met eenvoud, rust en vertrouwen. Vega gaat over vrije en oprechte verbondenheid, gelijke energie, creatief, spiritueel volwassen zijn, op de frequentie blijven die bij je past (niet op de kast gaan zitten), muziek en zielsverwanten die we niet willen vasthouden maar in liefde ook weer los laten.  

 We kunnen ons verheugen op een mooie tijd. 

Fris, anders maar gezonder. 

Het engelenrijk maakt overuren. Er zijn geen werkeloze engelen meer. Er is veel werk aan de winkel. Zowel op Aarde zelf als om ons heen, is er veel licht, steun en liefde aanwezig. 

 

Dank lieve Aarde, dat je ons meeneemt op deze bijzondere ontwikkelingsreis. We naderen zichtbaar en voelbaar een andere tijd. We zullen ons best blijven doen meer licht en liefde te aarden. Want dat is tenslotte waarom we zo graag een aards leven wilden gaan leven. 

 Namasté,  

 Lia