LIA OUENDAG

Kosmische update 21 maart 2023

Om misverstanden te voorkomen en voor de mensen die mijn werkwijze nog niet kennen, bevestig ik dat mijn horoscoopduidingen zijn gebaseerd op de real time, astronomische kloppende planeetstanden. Mijn horoscoop is een brug naar de taal van het Universum en ons hart.

Lief medemens,

Hoera, we gaan een prachtig nieuw seizoen in. De lente is begonnen en we starten gelijk met een nieuwe Maan. Graag deel ik een aantal kosmische, vruchtbare weetjes met jou:

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
De nieuwe Maan is vanavond rond half 7. Een nieuwe start van de toenemende fase en een prikkel onze ideeën uit te wisselen en contact te leggen. De komende dagen kunnen we positief zaken concreet maken, contracten tekenen, afspraken maken en dergelijke.

Jupiter en Cheiron stonden deze dagen dichtbij elkaar er vergroten het besef van onze pijnplekken en gevoel van onredelijkheid. Het brengt vaak veel woede en een gevoel van onmacht boven.
Cheiron is oud en de uiting staat vaak niet in verhouding met de daadwerkelijke gebeurtenis. Het is een plek waar we dienen te schikken. Jupiter in dit geval vertelt ons te schikken in oude waarden en normen.

Het herzien van geluk is een belangrijk thema de komende tijd en je ziet dat veel mensen al in beweging komen om dit te realiseren.

Nadat Jupiter en Cheiron een samenstand hebben gehad, voelen we nu een andere optie naast verontwaardiging en boosheid, namelijk die van buigen, leren loslaten en blijven vertrouwen. Jij bent er bij gebaat om zelf te zorgen voor kleur, warmte en vriendelijkheid in het leven. Je wilt dit niet langer laten afhangen van de buitenwereld. Er vindt met andere woorden een sterke heling plaats over vrijheid, geluk en groei.

Lichaam reageert
Druk op het hart, oorsuizen en mentale vraagtekens komen veel voor deze dagen. Het is niet van jou maar van een collectief thema wat door onbewuste mensen wordt vastgehouden. Het vraagt bescherming, meer meditatie en voldoende lichtpuntjes richting zingeving, geluk en bezieling.

Take it easy…

Ruziemaker
22 tot 26 april zal Jupiter bij Eris aankomen en een samenstand vormen met de pittige ruziemakende energie van Eris. Ik verwacht dan ook door deze samenstand veel verdediging vanuit oude karmische, emotionele en achterhaalde motivaties. Dit versterkt collectieve onvrede maar alleen op het wereldse niveau, de derde dimensie sfeer. Als je hier gevoelig voor bent, ben je gewaarschuwd. Jupiter uitvergroot Eris zijn behoefte gelijk te willen halen. Het is een ouderwets en karmisch thema wat niet bijdraagt in de derde dimensie. Het activeert het keelchakra. Je kunt dit op een positieve gebruiken door veel te zingen, door mooie geluiden te laten horen (in communicatie) en niet in te gaan op oorlogszaken.

Vele lichtpuntjes
Anderzijds, kijkende naar de astronomische plattegrond van het heelal, zien we een hele, zachte en vruchtbare energie in positiviteit. We kunnen er (weer) veel van gaan maken wanneer we anders durven te kijken en meer mogelijkheden toelaten. Met helderheid en focus op positieve doelen worden we met andere woorden geholpen wanneer de intentie zuiver is.

De ruis lost op. De trilling wil verhogen en lichtkracht is er in overvloed. De lente helpt hierbij en versterkt de vernieuwing en creatieve energie.

Ondanks dat velen er niet aan toe zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven, zie je veel hervormingen, veranderingen en “toevalligheden” die het leven positief zullen beïnvloeden.

Keep it simple
Als je voelt dat je wel graag meer verantwoording wilt nemen voor jouw eigen leven, kun je denken aan keuzes maken. Grenzen stellen. Niet doorduwen als het niet werkt. Loslaten en vertrouwen door kleine stapjes te zetten en andere wegen te verkennen. Wat gebeurt er als je jouw energie alleen nog inzet voor waar je ook in gelooft en achter staat? Dan ontstaat er flow. Dan is vaak jouw hart betrokken en jouw energie meer gefocust. Er is minder ruis en verspilling.

Tijd en geduld
Je hebt het wel ontdekt en gevoeld denk ik hoe snel de tijd kan gaan. De tijd gaat snel als je in de positieve flow zit.

Maar ook hoe traag zaken kunnen verlopen als de basis nog niet op orde blijkt te zijn. Als we misschien toch meer uit de wilskracht proberen te organiseren dan goed is voor onze hart en ziel. Dan helpt het Universum ons een handje om stap voor stap verder te groeien naar meer kwaliteit en verbinding met jouw Hoger Zelf. Alles gebeurt op het juiste moment.

Het lichtlichaam van de Aarde is prachtig. Er is zoveel steun en bewustzijn opgebouwd dat de onderliggende energie liefdevol blijft (de basis) en de liefde sterker zal zijn dan de angst. Je ziet het overal om je heen. Er zijn zoveel mooie mensen die positief en zinvol bezig zijn voor de wereld en voor zichzelf. De natuur geeft het door. De bomen en de planten resoneren op de energie van de omgeving. Mensen herkennen zichzelf door in hun directe omgeving te kijken naar hoe de natuur zich houdt.

Daar waar de basis niet meer klopt, zal de natuurkracht afnemen.

Zuiver en eenvoudig, zoals de kosmos
De lichtkracht is helder en sterk aanwezig waar balans is. Geven en nemen. Liefde ontvangen en zijn. Zuiverheid zit in eenvoud. Maak het leven vooral niet te moeilijk. De aardse basis zal hoe dan ook transformeren naar een situatie die we ons nog niet kunnen voorstellen. Het blauwe licht, de kristalheldere energievelden die ik waarneem en de immense liefde waar we in ondergedompeld worden zijn steeds dichterbij.

Bij teveel stress gaat het overlevingsmechanisme het overnemen en komen we terecht in oude energie. Wat dan helpt is:

Vergeving van oude zaken, vriendelijk blijven, aanvaarding van het lot en het doel voor ogen houden van jouw bezielde staat van zijn.

Welkom
Engelen, gidsen, onze kosmische teams, “buitenaardse” vrienden komen daar waar het licht sterk genoeg is en de energie zuiver en in balans. Rust is een ingang naar bezieling en vooruitgang.

In de economische, financiële wereld zal die rust moeilijker te vinden zijn. Maar dat zijn dan ook oude systemen die niet langer functioneren.

Zachte ogen graag
Het is onze nobele taak deze rust in onszelf te verzorgen en deze uit te blijven stralen. Warme ogen die twinkelen. De Zon blijft schijnen en stralen. Jouw hart is hier mee verbonden gedurende het aardse leven. De richting wordt duidelijk aangegeven door te kijken naar waar het stroomt, vanzelf gaat, je hulp ontvangt en het je weinig moeite kost.

Zoveel dimensies, zoveel frequenties
Meditatie en healing dient op de desbetreffende frequentie te gebeuren. Het gebeurt helaas vaak dat er (te) veel astrale energie wordt doorgegeven omdat het lagere het hogere niet kan voeden maar juist naar beneden haalt. Dit vraagt afstemming alvorens je elkaar energie aanbiedt. Binnen de sexualiteit is dit een veel voorkomend effect. Blijf je bewust van jouw eigen energie en weet waar je je thuis voelt en waar niet. Pas je nooit aan voor meditaties, healing circles of wat voor helende activiteit dan ook. Zodra je je dient aan te passen, is de energietrilling niet passend.

Lagere trillingen niet voeden
Waak de komende tijd voor zweethutten, ayahuasca, champignons, fysieke uitdagingen en dergekijke omdat de astrale kracht bij veel mensen geactiveerd wordt en deze activiteiten snel lagere trillingen doorgeven.

Hoe lichter, hoe zuiverder, hoe liefdevoller, hoe helender…..

Jouw richting, samen met gelijkgestemden
Vanuit het idee veel te willen samenwerken en samen te bereiken, zie je een verschuiving optreden naar een hogere frequentie. Ook binnen groepen zullen er revoluties zijn. Pluto in Waterman op aards niveau brengt de waarheid in relaties en netwerken. De heldere, confronterende gesprekken willen gevoerd worden om blokkades te kunnen oplossen.

Vrienden zullen de nieuwe basis gaan vormen. Zielsverwanten zullen er voor elkaar zijn op de belangrijke momenten. En eigenlijk is dat nooit anders geweest behalve dat we nu meer durven te kiezen voor ons individuele pad, los van de familie, de roots en het familiekarma.

Ik wens je veel bloei toe deze weken en verwondering over de vruchtbare kracht om ons heen.

De bloemen komen weer tevoorschijn.

Lieve groet,

Lia

Following The Sun
Een zalig nummer voor als je zin hebt om jouw hart te volgen.