LIA OUENDAG

Kosmische update 21 augustus

Lief medemens,

De kracht van de Leeuw is in ieder van ons aanwezig. In deze huidige weken, tot half september bieden de planetaire energieën ons de kracht van leiderschap aan. We zijn op weg naar een ego-loos leven, verlicht en een en al liefde maar zover zijn we nog niet. We hebben onze persoonlijkheid en persoonlijke kracht nog even nodig om goede keuzes te maken en onze weg vrij te maken. Er is niets mis met ego mits je deze kracht zinvol, zorgvuldig en bewust inzet. Handelen naar inzicht en bewust-zijn.

Versnelling en trilling verhogen
De Zon heeft ons verwend de afgelopen week en vele doorgangen vrij gemaakt. Op allerlei niveaus is er energie vrij gekomen en kregen we de afgelopen week een zetje de goede kant op. Zonne-activiteit brengt versnelling in processen.

De zonneactiviteit helpt ons los te trillen en groter te gaan denken. Uit de beperkingen van onze gedachten te komen en de omstandigheden te herkennen die ons kadootjes brengen in het hier en nu.

Heldere invloeden
De planetaire invloeden zijn duidelijk. De komende maanden (rest van 2022) wordt ons geduld op de proef gesteld en koersen we op ander soort bezit, geluk en verhouding met de wereld. We vinden een andere oplossing, een andere route. Het is de periode van Uranus retrograde die ons aangeeft waar we vrij zijn en waar niet.

De inspiratie zit in ons, in onze intuïtie en verbinding met het Universum.

Vrij worden door zaken anders te gaan doen dan anders
Uranus loopt vanaf deze week, 24/8 tot 22/1/23 retrograde en activeert onze behoefte werkelijk vrij te zijn, van binnenuit! De onafhankelijkheid zit in jou, alles draait om de nieuwe levenshouding waarbij we samen vrij zijn in gelijkwaardige relaties. Afgestemd en hart verbonden. Gezamenlijk leren we te geven en te ontvangen. Samen kunnen we leren en leven een andere koers te varen. De nieuwe koers gaat niet over geld of succes. Financiële zaken zullen meer en meer losgelaten moeten worden om een hoger doel te kunnen behalen. We mogen oefenen, met enig tempo graag, te handelen naar inzicht en vertrouwen.

De nieuwe koers gaat over kwaliteit van leven en niet over hoeveel je hebt gespaard of vergaard.

Terug naar een natuurlijk ritme, zoals de natuur ons het kan laten voelen
Een rustige, natuurlijke flow waarbij geduld voorlopig nog wel wenselijk is. Als er een nieuw fundament ontstaat, is er tijd nodig. Net als het jonge boompje wat je plant die langzaam zijn wortels dieper in de grond krijgt en steviger kan gaan staan. Tijd. Neem de tijd. Wil niet te snel, zegt het Universum.

Zaterdag 20 augustus was de eerste weer relatief rustige dag op de Zon. Het effect mag uittrillen. We gaan deze week richting de nieuwe maan wat ons een rustige start geeft van een weloverwogen nieuwe fase. Take it easy. Voel, slaap rustig een nachtje en neem het natuurlijke ritme aan. Alles op zijn tijd, alles op het juiste moment, je hoeft je niet te haasten.

Vuur en vlam
Toch is dat wat in de lucht hangt. Persoonlijkheden die op hol slaan, emoties die vuur en vlam vatten en zaken die we toch proberen af te dwingen ondanks dat het niet loopt en stroomt. Het kan letterlijk en figuurlijk droog aanvoelen. Tegen de stroom ingaan heb je door. Je merkt het wanneer zaken niet lopen, niet stromen of niet gaan zoals je wil. Weet dat dit een boodschap in zich draagt. Probeer mee te bewegen met waar het wel stroomt, waar je ruimte voelt en houdt de verandering niet. Wees niet bang voor de nieuwe tijd.

Vruchtbare ziel
De Aarde staat in een mooie lijn met Ceres, Venus en de Maan. Er is vruchtbaarheid op een ander level dan het aardse. De Aarde is met haar broers en zussen in het Melkwegstelsel in een grote transformatie aanwezig waarbij overal, op alle planeten, extremen zijn en intensiteit toeneemt.

De natuur laat ons nu zien dat ze zich wat begint terug te trekken. Het is goed hier in mee te gaan. Alles op zijn tijd. Onderbouwd. Waarnemend. Aanwezig in het hier en nu.

Gevoel en emotie
Gevoel is bezield. Emotie is vluchtig en komt vanuit de gedachten. Gevoel is vrediger en betrouwbaarder en komt vanuit de ziel (intuïtie). Emotie is morgen weer anders. Gevoel niet. Een goed gevoel verdwijnt zomaar niet. Emoties kunnen snel plaats maken voor het volgende en zijn verbonden met het pijnlichaam en ego.

Oefen jezelf te voelen, het gevoel te volgen door de tijd te nemen. Door tot rust te komen. Jouw centrum te eren en vanuit daar keuzes te maken, als dat werkelijk nodig is. Soms hoeven er ook geen keuzes gemaakt te worden, gaat het vanzelf door naar een volgende fase. Dat is wat nu zichtbaar is in de horoscoop van de nieuwe maan. Er is veel inspiratie en er wordt hard voor ons gewerkt vanuit de lichtwereld. We groeien door los te laten, door te vertrouwen op vernieuwing en het avontuur van het leven.

Toverwoord
Bezieling is het toverwoord. Niet bewust denken maar bewust zijn. Leven met een open mind, vanuit groot denken. Zie de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Zie wat er wel kan in plaats van wat er niet kan.

Bezieling en passie horen bij elkaar. Betrokkenheid. Vanuit je tenen je dingen doen is een kosmische drive. Als je zeer sterk voelt dat je ergens moet zijn of iets kan delen, doe het.

We worden geleid en geïnspireerd en oefenen onze ziel te laten spreken.

Zonnegroet,

Lia