LIA OUENDAG

Helderheid over de beugel, jouw mond en onze stem

Met plezier deel ik het artikel van Marjolijn Peper over “de beugel en mondigheid”. Marjolijn is een van de mensen met wie ik de sterrenstof deel, bijzondere consulten ervaar en de kans krijg door te ontwikkelen.

Ze legde mij uit. als stemcoach, wat er gebeurt met de mond, de kaak en het gebruik van de stem door de plaatsing van een beugel en ingreep in het gezicht. De kaak staat niet zomaar zoals deze staat. De tanden horen bij het temperament en persoonlijkheid. Je bent mooi zoals je bent? Precies goed, zoals ik altijd zeg. Wat gebeurt er door de plaatsing van een beugel?
Lees haar artikel via onderstaande link.
Marjolijn heeft een prachtig vak uitgekozen, is een vakvrouw en ik ben trots op haar.
Zij durft zich te onderscheiden. Is helder in haar beleving en aanpak en een haalt de stem dichterbij.
Met hart en ziel en vol overgave, werkt zij aan de stem en mondigheid.

Dank Marjolijn voor het delen van jouw wijsheid.
En lieve ouders, pubers of twijfelaars over een beugel, lees dit ajb…. En blijf wie je bent.

www.marjolijnpeper.nl

Mondig zijn en de beugel

“Jij bent uniek. Zo mooi zoals je bent. Jouw lach, zo eigen! Jouw uitdrukking is zo passend bij wie jij bent. Een beugel? Oh, nee toch? Help! Jouw uitdrukking verandert, jouw manier van expressie wordt hiermee beïnvloed, jouw leuke, eigen lach zie ik dan niet meer. Waarom wil je dat? Omdat het zo mooi is, als alles recht staat? Moeten we allemaal voldoen aan een schoonheidsideaal? Op elkaar gaan lijken? Er wordt gesproken over de robotisering van onze wereld op technisch vlak. De dreiging op het vlak van menselijkheid is minstens zo groot… Weet lieve puber, weet lieve ouders waar je aan begint! Koester jouw unieke zijn, jouw mond en jouw expressie”

In mijn stem-sessie ga ik uit van de unieke persoonlijkheid van mijn cliënt èn hoe deze persoonlijkheid zich heeft ontwikkeld. Het lichaam is onderdeel van deze vorming en werkt met de ziel en het hart. Dat houdt in dat het verloop van een sessie onvoorspelbaar is ( wat bedoel je hiermee Lijn?, dit is niet duidelijk….) en mijn client en ik op gelijke voet naar elkaar luisteren en voor elkaar open staan. Erkenning van de mond van de ander, is bij mij heel belangrijk. Het leren uitspreken en gebruiken van jouw mond is wenselijk voor het ontwikkelen van een persoonlijkheid. Pubers voelen hier vaak schroom, uiten zich niet makkelijk, kunnen hulp gebruiken hun eigen stem te laten gelden.

“Laatst mocht ik bijvoorbeeld een jonge vrouw ontvangen in mijn praktijk. Zij was de pubertijd ruim voorbij en kampte met een communicatieprobleem. Wilde dolgraag leren zingen, zich uit durven leren spreken, maar werd belemmerd door haar kaakstand. Deze bleek vervormd door de beugel die zij jarenlang had gedragen. Deze beperking in de bewegingsvrijheid had een negatieve invloed op haar klank en de kracht van haar stem”

In de 25 jaar dat ik les geef heb ik heel wat gebitten zien veranderen. Het is meestal een jarenlange ingreep die dan ook verstrekkende gevolgen kan hebben.
Kinderen èn volwassenen die minder makkelijk uit hun woorden komen, zich schamen, die hun mond niet meer dicht krijgen of hun tong of lippen niet natuurlijk kunnen gebruiken. Soms zijn er veranderingen aan hun gezichtsuitdrukking of zelfs aan hun lichaamshouding hebben die niet bij hen past. Dit is geen oordeel maar een constatering waaraan ik graag wil werken. Ik wil graag via dit schrijven, mensen bewust maken van de gevoelsmatige en psychologische effecten van een beugel.

“Vaak ziet een gezicht er na de beugel, onnatuurlijk uit. Naast de innerlijke processen die zijn voltrokken gedurende de beugeltijd, is het om leren gaan met de eigen mondigheid een ondergeschikt kindje geworden. De innerlijke processen worden naar mijn idee, onvoldoende belicht en ingezien. Er kan natuurlijk een medische noodzaak zijn voor een beugel maar te vaak wordt een beugel louter om esthetische redenen aangespannen en is echt niet nodig!”

Wat gebeurd er met de mond? Met de mondigheid? Met het zelfvertrouwen na een beugelperiode? De beperkingen en soms zelfs schaamte voor een beugel roepen veel op bij een puber. Met niet zelden on-eigen introvert gedrag tot gevolg, dat niet makkelijk wordt overwonnen. Het zou goed zijn de mogelijk negatieve effecten van een (bepaald soort) beugel op alle facetten van de ontwikkeling van de puber in te schatten. Hoe kunnen tandarts en orthodontist daar rekening mee houden?

“Het doel van de stemwerksessies is je stem weer goed gaan gebruiken, je eigen geluid gaan horen, je weer vrij gaan voelen door het herstellen van gebruik en expressie van je mond, je bewust worden van je gezichtsuitdrukking en presentatie, van je eigenwaarde en mondigheid.”

Graag laat ik je weer voelen en horen hoe jouw stem klinkt, hoe jouw expressie werkt en hoe belangrijk jouw mond voor jou is.

Ik verheug me op jouw komst om meer met jouw stem te kunnen gaan beleven en ieders leven te verrijken.

Marjolijn Peper