LIA OUENDAG

De samenwerking van ons hart en ziel

We worden al jaren opgeroepen gezonder te leven. Van belang is ook bestand te zijn tegen massahysterie en emotionele onvolwassenheid. We kunnen het coronavirus gebeuren wat nu speelt zien samengaan met de 5G uitrol. Hier ligt ook een duidelijk verband, letterlijk en figuurlijk. Je kunt de kaarten op internet naast elkaar leggen en de verbanden zien. Laten we dit virus zien als een oproep om inderdaad de daad bij het woord te voegen en meer verantwoordelijkheid voor ons eigen leven te nemen. Dit betekent gezonder en logischer te leven.

Onze ziel heeft niets met het coronavirus of 5G. Onze ziel is geconcentreerd op de vijfde dimensie en de bijbehorende kwaliteiten die hierbij ontwikkeld kunnen worden. Denk aan gelijkmoedigheid:

  • Gelijkmatig gestemd zijn.
  • Onaangedaan zijn door wat er om je heen gebeurt.
  • Gevoel van eigenwaarde en welbehagen wat niet kan worden beïnvloed.
  • Emotioneel evenwicht zijn.
  • Bereid zijn materie los te laten en te handelen.

Om deze gelijkmoedigheid te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat je jouw emotionele lichaam zuivert en op een hoger plan brengt. De gelijkmoedigheid en wijsheid van handelen is soms ver te zoeken. Handen wassen en elkaar geen hand meer geven terwijl deurknoppen en lichtschakelaars door iedereen aangeraakt worden? Weet je hoeveel mensen er dagelijks sterven allerlei verschillende ziektes?

De samenwerking van ons hart en ziel
De ziel leeft in een menselijk lichaam met een hartslag en is een bijzonder georganiseerd wezen. De hartslag is verbonden aan de Zon en ons innerlijke licht. We zijn vruchtbaar, uniek en betekenen wat. De mens als bewoner van een planeet is verbonden aan de ontwikkeling van de desbetreffende planeet. Zo ook nu hier op Aarde.

De mens is een ruimtewezen en woont op de planeet Aarde. Bewoner van het Melkwegstelsel en specifiek op Aarde met een bedoeling. Ons hart is op de hoogte en vele malen intelligenter dan het brein van de mens wat minimaal is doorontwikkeld. Angsten, beperkingen en onzekerheden komen voort uit het brein, nooit uit het hart. Het hart resoneert mee met onze Zon en de bewegingen uit het melkwegstelsel. Het hart staat voor de liefde. Het is de grootste kracht op Aarde, liefde. Het hart is verbonden met deze grote kracht, onze Zon en kent een eigen hartslag.

Frequenties
Nikola Tesla leerde ons over de hartslag van de Aarde. Hij vertelde dat er zich een veld rondom de Aarde bevindt met een constante trilling van 7,8 Hertz. Tesla ontdekte dat dit veld ingezet kan worden voor planetaire draadloze stroom en allerlei bijzondere technieken en deed hier onderzoek naar. Deze 7,8 Hertz is een basisfrequentie waar de mens goed op functioneert.  Als je deze verlaagd, naar 4 Hertz, dan worden mensen massaal ziek. Verhoog je de frequentie dan worden ze hyper en psychotisch.

De basis frequentie is dus 7,8 Hertz. Het is dezelfde 7,8 Hertz waardoor de epifyse zijn miraculeuze stoffen produceert. Op deze 7,8 Hertz ontwikkelt de mens zich en vindt DNA-celdeling plaats. De mens is afhankelijk van deze resonantie om goed te kunnen functioneren.

De geestestoestand in meditatie en “spirituele” toestand, meten deze 7,8 Hertz bij mensen. In deze staat voelen wij ons het meest “natuurlijk” met de Aarde verbonden, zie hier het belang van meditatie en ontspanning, en in verbinding zijn met het “hogere” .

De kunstmatige EMF – Electro Magnetic Fields (elektromagnetische straling) hebben verschillende frequenties. Deze frequenties worden gemanipuleerd en zijn per definitie onnatuurlijk en schadelijk voor onze balans en herstellingsvermogen. Ons tijdsmechanisme en de gemanipuleerde ontwikkelde frequenties zijn dus niet afgestemd op de natuurlijke tijd en ons natuurlijke zelfregulerende systeem.

De omvang van de planeet bepaalt de natuurlijke frequentie. De natuurlijke resonantie, verbonden met de kosmos, wordt in ons fysieke lichaam onder andere ontvangen door lichamelijke weefsels die kleine magnetietkristallen bevatten. Deze magnetietkristallen bevinden zich in betrekkelijk hoge concentraties in het bot aan de binnenzijde van onze oogkas, in het bot in de basis van onze schedel en in onze epifyse.

Licht in ons leven
Planeten als Sirius, communiceren met ons via deze kristallen. Daarnaast geeft “licht” informatie door. Denk aan het Zonlicht, het Noorderlicht maar ook het effect van Zonneactiviteit en bijbehorende krachtige invloed op het leven op Aarde. Onze pijnappelklier is de poort naar de codes van geometrisch bewustzijn. Hier vindt de samensmelting plaats van mens en ziel. De mens is onderdeel en tevens aanwezig van dit grote universum, via de pijnappelklier, onze kosmische antenne.

De hartslag van de Aarde is verhoogd. Dit kan gemeten worden en is onder andere de oorzaak van vele vulkaanuitbarstingen en aardverschuivingen. Het magnetische veld van de Aarde verandert maar de omtrek blijft gelijk. Het feit dat mensen meer naar hun hart willen leven, heeft alles te maken met de hartslag van de Aarde en de ontwikkelingsweg op een groot plan. De ontwikkeling van de Aarde hangt af van onze Zon. Onze Zon is gericht op het centrum van ons melkwegstelsel en de grote magnetische werking die hiervan uitgaat.

De ontwikkeling van jouw leven, van jouw gezondheid en van jouw houding is de afdeling van jouw hart en ziel. Je hebt een grote keuzevrijheid in de houding ten opzichte van dat wat je meemaakt.

Ik nodig je uit bij jezelf te blijven. Jezelf te zijn. Goed voor jezelf te zorgen. Gezonder te worden. En je te richten op het licht.

Alle goeds, wijsheid en gezondheid gewenst deze weken.

Namasté,

Lia

Gebruikte bronnen:
Swiss Seismological Service (SED)
Schumann Resonance Today – ⚡️ Power 57
spaceweather.com
earthobservatory.nasa.gov/blogs
Information for all visitors to ESA sites